‘Spreken is zilver, luisteren goud’

Mijn visie op communicatie? Effectieve communicatie begint met luisteren. Luisteren naar de wensen van de klant. Wat is de kernboodschap? De doelstelling? Voor welke doelgroep is de boodschap bestemd? Met welke middelen kan die doelgroep het best worden bereikt?

Belangrijke vragen, want iedere boodschap is uniek en elke doelgroep vraagt om een specifieke benadering. Dat geldt ook voor de agrarische sector. Een sector die in het middelpunt van de belangstelling staat, die zich voor de nodige uitdagingen geplaatst ziet, maar waarvoor tegelijkertijd mooie kansen in het verschiet liggen.

Vanuit mijn functie als projectleider communicatie is het uitgangspunt voor mij dan ook helder: een bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van de sector. Ik zie het als een persoonlijke uitdaging om daaraan mee te kunnen werken, in een goede samenwerking met alle betrokken partijen. Waarbij de uitkomst van de optelsom 1 + 1 bij voorkeur 3 is.

Na een studie Journalistiek is mijn werkzame leven begonnen als verslaggever bij de Twentsche Courant. Daarna volgden communicatiefuncties bij verschillende bedrijven, in diverse sectoren, variërend van de levensmiddelenbranche en de chemische industrie tot de financiële dienstverlening. De agrarische sector is een mooie nieuwe loot aan de stam!

Frank werkt op dit moment onder andere aan:

- Kunstmestvrije Achterhoek
- Methaan projecten
- Boeren meten water

Contact
Bel 088 888 66 77  en vraag naar Frank de Olde of stuur Frank een e-mail.