'Denken én doen'

Sinds september 2016 werk ik als Projectleider Veehouderij bij Projecten LTO Noord. De belangstelling voor de veehouderij dateert al vanaf mijn jeugd.  Na mijn vorige baan bij de Wageningen Universiteit wilde ik de overstap naar de praktijk maken.

Ik ben iemand die  snel relaties tussen mensen, onderwerpen en projecten leg. Ik ben niet bang om verantwoordelijkheid te nemen en denk graag na over onderwerpen  Maar ik wil  ook snel overgaan tot actie. Denken en doen dus! Ik vind het belangrijk de juiste mensen bij mijn projecten te betrekken, mensen met kennis van zaken op gebieden die ik niet heb. Juist dan kom je tot de beste resultaten.

Momenteel maak ik onder andere deel uit van het Vertrouwensloket. In dit project stem ik af met verschillende partijen zoals erfbetreders, hulpverlening en veehouders. Gezamenlijk proberen we boeren met wie het niet zo goed gaat te helpen. Mijn bijdrage is ook om het belang van het Vertrouwensloket onder de aandacht te brengen bij sectorpartijen.

foto-websiteFleur werkt op dit moment onder andere aan:

- Kennisnetwerk Kalveropfok
- Motie Groningen
- Fosfaatreductieplan 2017 
- Vertrouwensloket welzijn landbouwhuisdieren
- Haal meer energie uit je dieren

Contact
Bel 088 888 66 77  en vraag naar Fleur Bartels of stuur Fleur een e-mail.