'Doen is het nieuwe denken!'

Daarmee wil Eva Flendrie agrarische ondernemers inspireren innovatieve projecten te starten op het gebied van circulaire economie en nieuwe verdienmodellen. Meerwaarde geven aan reststromen en circulaire voedselsystemen, bij die thema's gaat haar hart sneller kloppen. “En dan niet ellenlange plannen uitschrijven, maar gewoon beginnen met een pilot. In het doen ontdek je dingen die je niet had kunnen plannen.” Klein beginnen en wanneer iets blijkt te werken opschalen en de stijgende lijn voortzetten.

‘Mijn enthousiasme en ondernemende insteek is mijn kracht, kansen zien en creëren! Als zelfstandig ondernemer heb ik ervaring met verschillende circulaire projecten. Bij Projecten LTO Noord wil ik deze kennis inzetten om projecten op te zetten en uit te voeren in de agrarische sector. In de circulaire economie ligt de samenwerking ook vaak buiten de eigen sector, ik vind het leuk om verschillende partijen met elkaar te verbinden.

Momenteel werk ik als ketenmanager voor de Lelystadse Boer. Geweldig om vanuit een keten samenwerking kansen te ontdekken en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Samen met de klant werken naar een concreet resultaat, daar krijg ik energie van!

Eva werkt momenteel:
- Ketenmanager bij De Lelystadse Boer

Contact
Bel 088 888 66 77  en vraag naar Eva Flendrie of stuur Eva een e-mail.