‘Communicatie is de smeerolie voor het slagen van projecten’

Als projectleider communicatie bij Projecten LTO Noord ben ik betrokken bij diverse thema’s. Dankzij mijn werkervaring in het communicatievak, weet ik op een effectieve manier communicatie in te zetten richting de doelgroep. Communicatie is de smeerolie voor het slagen van projecten en het creëren van draagvlak. Als klantgerichte projectleider vind ik het ook een mooie uitdaging om met weinig middelen, veel voor elkaar te boksen.

De sleutel tot een vruchtbare samenwerking is voor mij het luisteren naar en het inspelen op de communicatiebehoeften van de doelgroep en de afstemming met onze stakeholders. Projecten LTO Noord kent de agrarische sector goed en weet de soms tegengestelde belangen van de sector en de politiek of maatschappij bij elkaar te brengen.

foto-website-2-gemiddeldEsther werkt op dit moment onder andere aan de volgende projecten:
- Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren
- Vruchtbare Kringloopprojecten
- Duurzame melkveehouderij Drenthe

Contact
Bel 088 888 66 77  en vraag naar Esther Reinders of stuur Esther een e-mail.