'Gewoon doen'!

Door mijn roots in de melkveehouderij heb ik passie voor die sector. Daarom ben ik met veel plezier aanspreekpunt voor studiegroepbegeleiders en melkveehouders binnen Vruchtbare Kringloop Overijssel. Ik wil ervoor zorgen dat de kwaliteit van de groepsbijeenkomsten goed is en deelnemers echt iets leren in het project. We bieden melkveehouders praktische handvatten aan waarmee ze hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren.

Per 1 mei 2017 ben ik gestart als Kennismakelaar Opleiden Melkveehouderij. Als kennismakelaar richt ik mij op het verbeteren van inzicht in de scholingsbehoefte en het totale opleidingsaanbod voor de melkveehouderij. Gesprekken met melkveehouders, werknemers, scholingspartijen en partners helpen mij om het aanbod van cursussen en regulier onderwijs beter in beeld te krijgen zodat ik zie waar gaten zitten en hoe we die kunnen vullen. Daarnaast kunnen ondernemers en werkenden bij mij terecht voor vragen over scholing en ontwikkeling. Bij het project AgroZorgwijzer richt ik mij sinds 2019 op de training en voorlichting die we erfbetreders bieden over psychosociale problemen bij boeren.

Mijn werkmotto is ‘Gewoon doen!’. Landelijk, maar vooral in de regio’s (bottom up) horen we samen nieuwe mogelijkheden te verkennen en van hieruit over te gaan tot actie. Zo kan een ieder vanuit zijn eigen kracht een bijdrage leveren zodat onze sector nummer 1 blijft.

Elsbeth werkt op dit moment onder andere aan:

Contact
Bel 088 888 66 77  en vraag naar Elsbeth Timmerman of stuur Elsbeth een e-mail.