'Samen met boeren werken aan waterkwaliteit, een mooie uitdaging!'

De liefde voor de agrarische sector zit mij in het bloed. Niet verwonderlijk dus dat ik als Projectleider Bodem en Water aan de slag ben bij Projecten LTO Noord.

Ik kom niet van een boeren bedrijf, maar mijn opa was wel boer. Hij had een gemengd bedrijf. Als kind hielp ik graag op de boerderij. Na de middelbare school was het logisch dat ik een agrarische opleiding ging volgen. Het werd ‘Nederlandse Landbouw’ bij Van Hall Larenstein. Via Agrojobs, Agro Transfer en nog een aantal andere werkgevers ben ik nu op een mooie functie beland waarin ik samen met boeren mag werken aan een betere bodem, schoner en voldoende water.

Ik vind de combinatie boer-water-bodem erg mooi. Want als je aan de kwaliteit van bodem en water werkt, dan is dat ook winst voor de landbouw. De bodem wordt gezonder en de opbrengsten hoger. Een win-win situatie waar ik graag in meedenk. Het is een uitdaging om praktische oplossingen te bedenken waar de ondernemer mee uit de voeten kan en die hij structureel wil toepassen. Een mooi voorbeeld hiervan is het plaatsen van stro onder snijmaïs. Daarmee voorkom je het weglekken van sappen. Een simpele maatregel met groots effect. Een duurzame, structurele verandering op gang brengen die meerwaarde biedt voor de agrarisch ondernemer, daar geniet ik van en ga ik voor!

Momenteel werkt Dirk Johan aan Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Noord Nederland  en is hij lid van het DAW ontwikkelteam Noord Nederland.

Contact
Bel 088 888 66 77 en vraag naar Dirk Johan Feenstra of stuur Dirk Johan een e-mail.