‘De bodem is de sleutel voor veel oplossingen’ Ik werk graag aan bodem- en waterprojecten. Als je aan de kwaliteit van bodem en water werkt, is dat ook winst voor de landbouw.  Een win-winsituatie waarin ik graag meedenk over welke middelen of methoden bijdragen aan goed bodembeheer. Ik ben inhoudsgedreven, wat mij betreft is een project geslaagd wanneer je nieuwe informatie toevoegt aan de kennis die er al is. Belangrijk om daarbij de boterham die de boer moet verdienen niet uit het oog verliest.

Na de studie Nederlandse Landbouw bij Van Hall Larenstein werkte ik een aantal jaren voor de veehouderij en aan diverse waterprojecten. Bij Projecten LTO Noord heb ik een betekenisvolle functie waarin afwisseling en samenwerking met andere partijen belangrijk is. Gezamenlijk werken we aan een duurzame, structurele oplossing die meerwaarde biedt voor de agrarische ondernemer. Daar ga ik iedere dag voor!

Momenteel werkt Dirk Johan aan verschillende DAW projecten zoals

  • Percelenemissie in de hand
  • Bodem APK Veenweide
  • Nieuw Drostendiep Zuidoost Drenthe
  • Sterke boeren, sterke landgoederen

Contact
Bel 088 888 66 77 en vraag naar Dirk Johan Feenstra of stuur Dirk Johan een e-mail.