“Als je vertrouwen in elkaar hebt, kun je heel veel bereiken”

Ik leid vooral projecten die gaan over de thema’s asbest, kavelruil en gebiedsprocessen. Aan het einde van de dag ben ik tevreden als het weer gelukt is om partijen bij elkaar te brengen en te werken aan een gezamenlijk doel. De belangen van agrariërs staan in mijn werk centraal. Ik zie het als een uitdaging om projecten van de grond te krijgen, waar zij echt iets aan hebben en waarbij we tegelijk werken aan doelstellingen van de overheid. De schijnbare tegenstellingen rond dat speelveld vind ik een mooie uitdaging.

Het sleutelwoord in mijn werk is 'vertrouwen'. Ik kan mijn werk goed doen als ik het vertrouwen krijg van opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Daar wil ik dan ook voorzichtig mee omgaan. Als je vertrouwen in elkaar hebt, kun je heel veel bereiken.

foto-website-2-gemiddeldCor werkt op dit moment onder andere aan:
- Collectieve asbestsanering
- Kavelruil in Overijssel
- Procesbegeleiding Aaltense Goor en Droogteschade waterwinningen Emmen e.o.
- DAW-Noord Veluwe

Contact
Bel 088 888 66 77  en vraag naar Cor Udding of stuur Cor een e-mail.