‘’Concreet resultaat voor de agrarische sector’’

‘Mijn projecten moeten een concreet resultaat opleveren voor de agrarische sector! Mijn sterke kant zit vooral aan het begin van een project, ik kijk graag ver vooruit en zie altijd kansen vanuit verschillende hoeken.

Mijn eigen rol zit meestal in het begeleiden van processen, doorvragen en zaken scherp krijgen en dat vervolgens opschrijven. Ik vind het leuk om samen te werken met verschillende partijen en niet alleen agrarische. Ik zie veel kansen voor de toekomst van de agrarische sector en dan vooral in de verbinding tussen praktijk en beleid. Dit zou veel meer onlosmakelijk met elkaar verbonden moeten zijn. Het beleid moet vanuit de praktijk ontwikkeld worden. Betrek agrarische ondernemers daar veel meer bij dan nu het geval is.

Ik ben vooral trots op de kracht en wendbaarheid van agrarisch ondernemers. Dat ze het steeds maar weer met z’n allen doen, wat de maatschappij ook van ze vraagt. Ze zorgen met allerlei andere partijen voor een prachtig platteland’.

Projecten waar Birgitte in het verleden bij betrokken was zijn: Brassica (koolzaadolie) en Keten Biomassa Salland, beide projecten draaien nog steeds succesvol.

Birgitte werkt op dit moment onder andere aan:

- Programma Klimaat en Kringloop
- Het versterken van de organisatie in de ontwikkeling van programma’s en projecten

Contact
Bel 088 888 66 77  en vraag naar Birgitte Keijzer of stuur Birgitte een e-mail.