Structurele Bodemverbetering

Binnen de AgroAgenda Noord-Nederland 2013-2020 werken de drie noordelijke provincies aan het toekomst-‘proof’ maken van de landbouw. Eén van de onderdelen hiervan is het project Structurele bodemverbetering. Projecten LTO Noord heeft de reeds lopende projecten geïnventariseerd. Vervolgens zijn “witte vlekken” benoemd, mede op basis van een inventarisatie onder veehouders en akkerbouwers, waar zij knelpunten ervaren. Rond deze vraagstukken zijn met partners projectplannen ontwikkeld.

Het project werkt met een aanpak over de grondsoorten heen in zijn algemeenheid waar het kan en per grondsoort als het moet.

Neem contact op met Peter Baltus voor meer informatie.