Start pilot Expertisecentrum Energiebesparing

Op woensdag 16 maart 2016 werd een intentieverklaring voor een ‘Pilot Expertisecentrum Energiebesparing’ ondertekend. Een aantal van onze collega-projectleiders die uitvoering geven aan het Programma Klimaat en Energie zijn nauw bij deze pilot betrokken.

De intentieverklaring werd ondertekend door Eric Douma namens LTO Noord, Margreet van Gastel namens Ministerie van Economische Zaken en Pieter Jan van Zanten namens Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) IJsselland. Met de pilot willen de samenwerkende partijen onderzoeken waar de ondersteuningsbehoefte ligt van agrarische ondernemers op het thema energiebesparing. En uiteindelijk een aanpak ontwikkelen die agrarische ondernemers stimuleert om daadwerkelijk energiebesparende maatregelen te nemen.

De pilot beslaat drie deelprojecten in de werkgebieden van drie Regionale Uitvoeringsdiensten. Het eerste deelproject staat in de startblokken en richt zich op regio IJsselland. Daar ligt het accent op het thema ‘verlichting in de melkveehouderij’. Andere relevante besparingsthema’s die mogelijk uitgelicht worden in de overige twee deelprojecten zijn warmteterugwinning in de veehouderij en koelen en bewaren in de akkerbouw. In de komende weken zullen de twee andere projecten meer vorm krijgen.

79

No Comments Yet.

Leave a comment