Smart Farmer Grid: slimmer laagspanningsnetwerk

Het project ‘Smart Farmer Grid’ brengt in kaart hoe agrarische bedrijven, particulieren en netwerkbeheerders omgaan met elektriciteit. Met meer kennis van vraag en aanbod op het laagspanningsnetwerk kunnen gebruikers en aanbieders er slimmer gebruik van maken.
Vijf vragen over dit project:

1. Wat is er mis met de stroomvoorziening op het platteland?

Op zich is er niets mis mee, maar de netwerken in het landelijke gebied voldoen vaak niet meer aan de eisen van deze tijd. Bedrijven groeien, waardoor de (piek)behoefte aan energie stijgt. De netwerken zijn ooit ontworpen voor alleen het afnemen van energie, niet voor het leveren ervan. Steeds meer bedrijven wekken stroom op uit zon, wind en biomassa.

2. Waar lopen gebruikers van het elektriciteitsnet in de praktijk tegenaan?

Als de spanningsverschillen op het laagspanningsnet groter worden, dan geeft dat pieken en dalen in de stroomtoevoer. Lichten gaan flikkeren, maar ook allerlei elektronische apparatuur heeft ervan te lijden. Melkrobots geven bijvoorbeeld sneller storing en de stroom valt vaker uit.

Daarnaast lopen bedrijven die stroom opwekken, de kans dat ze hun stroom op piekmomenten niet kwijt kunnen. Kortom: de netten zijn niet voldoende zwaar.

3. Wat moet er gebeuren om dit op te lossen?

Om de netten te verzwaren zou er landelijk gezien voor zo’n 20 miljard euro aan aanpassingen moeten worden gedaan. Een dure operatie die, behalve voor netbeheerders, ook voor boeren een flinke kostenverhoging zou betekenen.

Vandaar dat er in de eerste plaats wordt gekeken naar mogelijkheden om de bestaande netten beter te benutten. In de toekomst zou een deel van die besparingen naar ondernemers kunnen gaan.

4. Wat zijn de mogelijkheden?

Energiezuiniger werken is een van de mogelijkheden. Of samenwerking tussen agrarische bedrijven. Door slimme schakelingen te maken is bijvoorbeeld te voorkomen dat de koeling op meerdere bedrijven tegelijkertijd aanspringt. Daarmee wordt een piekvraag voorkomen.

Daarnaast zijn er mogelijkheden voor energieopslag. Bedrijven kunnen individueel stroom opslaan in accu’s, maar zoiets kunnen ze ook in een netwerk organiseren.

5. Wat gaat Smart Farmer Grid doen?

Het project ‘Smart Farmer Grid’ is een initiatief van LTO Noord, de Rijksuniversiteit Groningen en Enexis. Zij gaan met ondernemers en netwerkbeheerder de mogelijkheden van energiebesparing inventariseren en een oplossing proberen te vinden voor de problemen bij het leveren van energie aan het net.

Ook start de Rijksuniversiteit Groningen binnenkort met een onderzoek naar de bereidheid van boeren om samen met collega’s aan oplossingen te werken en willen de onderzoekers weten wat ondernemers voor de toekomst belangrijk en acceptabel vinden.

Bron: Nieuwe Oogst

No Comments Yet.

Leave a comment