Smart Farmer Grid

Het project Smart Farmer Grid is een haalbaarheidsstudie over hoe jestroompieken omlaag kan brengen. De pieken van het energieverbruik op een melkveebedrijf liggen in de perioden van melken. Die spanningsverschillen gaan ten koste van de levensduur van apparatuur en geven storingen in computergestuurde apparaten. In 2014 heeft Smart Farmer Grid vooral gemeten hoe het afnamepatroon op melkveebedrijven is, waar de pieken liggen, hoe hoog ze zijn en waar ze door veroorzaakt worden. Vervolgens is gekeken hoe met energiebesparing, of door het verschuiven van activiteiten over de dag, pieken omlaag gebracht kunnen worden.

Neem contact op met Sylvia Koenders voor meer informatie.