Schouten bezoekt voorlopers in de Achterhoek

Landbouwminister Carola Schouten bezocht tijdens haar bezoek aan de Achterhoek (woensdag 6 maart) onder andere ons succesvolle project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. In dit project werken agrarische ondernemers sinds 2013 aan efficiënte benutting van mineralen en het verlagen van van mineralenverliezen (nitraat en fosfaat). Deelnemers aan het project lopen voor op de kringloopvisie die Schouten in 2018 onthulde, vond de minister.
Lees hieronder het volledige persbericht over het bezoek van Schouten.

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is enthousiast over hoe haar visie op kringlooplandbouw nu al door melkveehouders in de Achterhoek wordt ingevuld. Op woensdag 6 maart was zij aanwezig bij een bijeenkomst die georganiseerd was door LTO West Achterhoek en Vruchtbare Kringloop Achterhoek Liemers (VKA). De minister sprak met ondernemers over kringlooplandbouw en ook werd het zelfstandig vervolg van VKA afgetrapt met de initiatiefgroep van de bijna 400 deelnemers. Volgens Schouten lopen deze ondernemers voor op haar visie. 

De Achterhoek is een belangrijke regio voor de melkveehouderij in Nederland. Ondernemers in het gebied willen vooruit boeren en hun bedrijf klaarstomen voor de toekomst. Daarom omarmen zij de kringloopvisie van minister Schouten. Echter, deelnemers aan het project VKA hebben al zes jaar ervaring met kringlooplandbouw; daarmee zijn zij volgens de minister vooruit in de tijd. Schouten onthulde haar kringloopvisie in de zomer van 2018.

Data VKA 'goud waard'

Op evenementenlocatie ‘de Radstake’ in het Gelderse Heelweg was minister Schouten vol lof over hoe de Achterhoekse melkveehouders richting geven aan kringlooplandbouw. De resultaten worden gemonitord en die zijn daarom volgens Schouten goud waard. Data omtrent bodembeheer en watermanagement kunnen volgens haar dienen om veranderingen in wet- en regelgeving te bewerkstelligen. “De projectresultaten laten zien wat in praktijk werkt, of juist niet”, aldus Schouten. Bert Sloetjes, dagvoorzitter namens LTO West-Achterhoek, vulde aan: “Laten we samen werken aan de toekomst. De boer van morgen begint vandaag.”

Na zes jaar lang succesvol als project gedraaid te hebben, is VKA nog niet klaar. Daarom gaat het project, wat al jarenlang ondersteund wordt door sectorpartijen en partners, zelfstandig verder. Hiervoor is een initiatiefgroep gevormd van 7 ondernemers, die de Vereniging VKA hebben opgericht. Het zelfstandig vervolg werd afgetrapt in het bijzijn van minister Schouten. John Koeleman, voorzitter van de initiatiefgroep, zei dat VKA nog lang niet klaar is. Koeleman: “We zijn pas net onderweg.” Zowel de VKA-deelnemers als minister Schouten willen samenwerken aan kringlooplandbouw en ondertekenden dit op een intentieverklaring.  

Achterhoek als kringloopregio

De Achterhoek ontwikkelt zich snel als een voorloper in kringlooplandbouw. Dat blijkt ook uit de vele initiatieven die in de regio van start zijn gegaan, aldus Carel de Vries. Hij is als projectleider betrokken bij Vruchtbare Kringloop Achterhoek Liemers. “Naast ons project is er het initiatief Kunstmestvrije Achterhoek, de vernieuwing van proefboerderij De Marke, waar al 30 jaar ervaring is met kringlooplandbouw, en de recente Regio Deal met de rijksoverheid waarin kringlooplandbouw een van de hoofdthema’s is.”

Sturen op doelen, niet op middelen

Han Wiskerke, hoogleraar aan de Wageningen Universiteit, gaf tijdens de bijeenkomst een lezing. Regionale projecten zijn volgens hem belangrijk om kennis te delen en om als regio eigen karakteristieken te ontwikkelen. “Een belangrijke aanbeveling is wel dat er vanuit het beleid gestuurd wordt op doelen, en niet op middelen. Laat de beslissing aan de boer hoe hij invulling geeft aan de kringloopdoelstellingen.”

 

No Comments Yet.

Leave a comment