Schoon water door schoon erf

Melkveehouder Piet Visser uit Gaastmeer houdt van een schoon erf. ‘Je bent met  voedselproductie bezig en je bedrijf is je visitekaartje voor de consument’, zegt hij. Bovendien heeft een schoon erf een positief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater en dat is de insteek van het project ‘Schoon erf, schoon water’ waaraan hij deelneemt.

In het project ‘Schoon erf, schoon water’ werken melkveehouders in Friesland samen
met Wetterskip Fryslân aan schoner oppervlaktewater. Doel van dit project is het terugdringen van de erfafspoeling. Het project startte in oktober 2016 met een voorlichtingscampagne en tot eind vorig jaar konden melkveehouders zich inschrijven.

‘In totaal doen 1.645 melkveehouders uit Friesland en het beheergebied van Wetterskip
Fryslân in Groningen aan het project mee’, vertelt projectleider Sylvia Koenders van Projecten LTO Noord.

Haar collega Bianca Domhof is verantwoordelijk voor de communicatie en voorlichting. ‘Melkveehouders waren in eerste instantie terughoudend’, ervoer Domhof. ‘Ze dachten: weer een regel erbij en weer een extra controleur op het erf. Maar dit project gaat juist over samen oplossingen bedenken en minder handhaving. Deelnemers krijgen bovendien 1.000 euro.’

Visser erkent dat hij aanvankelijk ook afwachtend was, maar dat hij na het bijwonen van een startbijeenkomst snel over de streep was. ‘Het is een win-winsituatie. Ik was toch al van plan om investeringen te doen en ik kreeg nu gratis advies over hoe dat het beste aangepakt kon worden. Dat was voor mij het belangrijkste argument om mee te doen. En omdat er een adviseur van het waterschap bij zit, weet je meteen dat het ook helemaal volgens de regels is.’

Deelnemers aan het project krijgen na het bijwonen van de startbijeenkomst bezoek van
een boerenadviseur en een adviseur van Wetterskip Fryslân. Tijdens dit bezoek zoeken ze
samen met de melkveehouder naar mogelijkheden om de erfafspoeling te beperken.

Opvang van perssap
Visser kreeg advies over hoe de opvang van perssap uit de bijproductenopvang het
beste gerealiseerd kon worden. Daarnaast maakte hij de vloer waarop de kalveriglo’s
staan iets hellend, zodat het vocht naar een opvangput kan lopen. Geen ingewikkelde
ingreep, maar wel effectief om de erfafspoeling te beperken.

Samen met zijn vrouw en zoon heeft de ondernemer een melkveebedrijf met honderd koeien en een recreatietak. ‘We zitten midden in een dorp met veel recreatie. We hebben ‘s zomers altijd mensen over de vloer. Dan wil je dat het er netjes bij ligt’, zegt hij.

‘Maar ook voor de kwaliteit van het oppervlaktewater is het project een goede zaak. Vroeger liep alles gewoon in de sloot. Daar zat dan ook geen kikker meer in. Nu wel weer. Je ziet dat het water schoner wordt.’

Dit artikel verscheen eerder in Nieuwe Oogst. Tekst en foto: Ida Hylkema 

No Comments Yet.

Leave a comment