Schoon Erf, Schoon Water breidt uit in Groningen

Het project Schoon Erf, Schoon Water breidt verder uit. Ook akkerbouwers en loonwerkers in Westerwolde en in het Groningse deel van de Veenkoloniën kunnen aan de slag met het verminderen van erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen. Deelnemers krijgen advies over maatregelen die zij kunnen nemen voor een schoon erf en eventueel subsidie om maatregelen tegen erfafspoeling te gaan.

Project 'Schoon Erf, Schoon Water' van onder meer Projecten LTO Noord, Deltaplan Agrarisch Water, provincie Groningen en waterschap Hunze en Aa's wordt ook in dit gebied uitgerold. Eerder al namen Drentse akkerbouwers maatregelen om afspoeling op hun erf te verminderen.

Bij metingen van de oppervlaktewaterkwaliteit worden soms gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in normoverschrijdende concentraties, stelt Projecten LTO Noord. Dit ondanks de inspanningen die al worden gedaan door akkerbouwers en loonwerkers om dit tegen te gaan. De middelen kunnen onder meer door afspoeling vanaf het erf in het oppervlaktewater terechtkomen. Dit kan weer gevolgen hebben voor de ecologie in het water.

Maatregelen

Wanneer akkerbouwers zich aanmelden voor het project, krijgen zij in kleine groepen advies over maatregelen die ze kunnen nemen om aan de gewenste situatie te voldoen. Voor investeringen om erfafspoeling te verminderen, is een maximumbedrag van 14.000 euro per bedrijf beschikbaar.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project of aanmelden? Neem dan contact op met Froukje van der Molen via fvdmolen@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

Bron: Nieuwe Oogst

No Comments Yet.

Leave a comment