Scholing en Ontwikkeling

De behoefte aan goed geschoolde medewerkers in de land- en tuinbouw groeit. Projecten LTO Noord voert projecten uit op het gebied van scholing en ontwikkeling. Zo is samen met LTO en MBO Greenport een beroepenwedstrijd ‘Ver(s)koper 2014’ voor AOC-studenten georganiseerd. In het project Leven Lang Groen leren is gewerkt aan het verbinden van regulier en cursorisch onderwijs op mbo-niveau. De groene branches VBW, VHG, Cumela en LTO Nederland hebben met AOC’s vormgegeven aan een samenhangend geheel hiervoor. Daarnaast wordt samen met LTO vanuit regionale beroepenveldcommissies gewerkt aan versterking van het agrarisch onderwijs.

Neem contact op met Liesbeth van der Vegt voor meer informatie.