In de schijnwerpers: Gerard Selman

Projectleider Gerard Selman is een man van het eerste uur: hij werkt al vanaf de start van Projecten LTO Noord in 2004 bij de organisatie. Hij nam destijds een rugzak vol ervaring mee, want eerder was hij teamleider Tuinbouw bij GLTO Bedrijfsadvies en beleidsmedewerker  van de plantaardige sectoren.

,,Ik geniet van het werk dat ik doe  en vind het mooi om aan langjarige projecten te werken die daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de agrarische sector”, vertelt hij. ,, In mijn geval is dat vaak de glastuinbouw. Maar waar ik het meest warm van word, zijn die projecten waar ondernemers nauw bij betrokken  zijn en waar de energie op zit. Want als ondernemers ergens voor gaan, dan gebeurt er echt wat!”

Momenteel werkt Gerard onder andere aan twee grote projecten:  Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN)  en Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen.  Als mede- directeur bij SGN is de rol van Gerard vooral het aansturen van herstructureringsprojecten. ,,Ik zorg er voor dat projecten worden opgestart en op de juiste manier uitgevoerd worden. Een voorbeeld van zo’n project is de ontwikkeling van Prima4a, een locatie vlakbij Schiphol. Hier komen nieuwe glastuinbouwbedrijven en wordt het bestaande glasgebied opgeknapt. Collega André Rotteveel speelt hierin ook een belangrijke rol. Daarnaast is André in dit gebied onder andere de drijvende kracht achter het project ‘Gelijkspanning’, waarin de toepassing van gelijkstroom in de glastuinbouw op praktijkschaal wordt toegepast.

,,Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen is  een netwerkorganisatie, waarin overheden, het bedrijfsleven, het onderwijs en onderzoek samenwerken om het glastuinbouwcluster in West-Gelderland  te versterken”, zegt Gerard. ,,Hier werk ik nauw samen met collega Heidi Uenk. We organiseren veel netwerkactiviteiten en innovatie- en ontwikkelingsgerichte projecten.” Belangrijke thema’s binnen dit project zijn: markt & keten, energie, water en verbinding met de samenleving. Op www.glastuinbouwpactbommelerwaard.nl  leest u  er meer over.

Bruggenbouwen en creatieve verdienmodellen

Voor de toekomst ziet hij grote uitdagingen, zowel voor de ondernemers als voor de rol van projectleiders. ,,De wereld om ons heen verandert en dat brengt nieuwe kansen en bedreigingen met zich mee”’, vindt Gerard. ,,Acceptatie van de sector in de samenleving is een belangrijk thema. Daarin zullen we met elkaar veel tijd en energie moeten investeren. We zullen steeds meer verbindingen moeten leggen. Wij als projectleider kunnen daar een grote rol in spelen. Ik zie mijn rol dan ook vooral als bruggenbouwer.”

Projectleiders krijgen volgens Gerard ook steeds meer de taak om ondernemers te begeleiden met het invoeren van nieuwe, complexe wet- en regelgeving en het bedenken van creatieve verdienmodellen. ,,Ondernemers krijgen steeds meer te maken met randvoorwaarden waar ze aan moeten voldoen”, licht Gerard toe. ,,Denk bijvoorbeeld aan de zuiveringsplicht van afvalwaterstromen en het voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Een enorme opgave die veel van ondernemers vraagt en waar wij in mee kunnen denken. Ik het er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken, want we hebben voldoende kwaliteit in huis!”

No Comments Yet.

Leave a comment