Samenwerking is sleutel tot succes bij projecten rond arbeidsmarkt, werkgeverschap en onderwijs

Jaarlijks voert Projecten LTO Noord een breed scala aan projecten uit die zich richten op de agrarische arbeidsmarkt, goed werkgeverschap en onderwijs & scholing. Deze projecten worden grotendeels gefinancierd door Fonds Colland Arbeidsmarkt, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector agrarisch en groen.

Collega’s Liesbeth van der Vegt en Peter Baltus zijn de kartrekkers van de activiteiten. Dit doen zij samen met projectleiders communicatie, projectondersteuners en externe specialisten. De samenwerking met bestuurders en beleidsadviseurs maakt de cirkel tot succes rond.

Resultaten op een rij

In 2017 leverden we met uiteenlopende projecten een waardevolle bijdrage voor agrarische werkgevers. In onderstaande infographic ziet u een kleine doorsnee van ons werk.  Zo werkten we met Farm Vloggers op een succesvolle manier aan een positief arbeidsimago voor onze sector. Meer dan 100.000 mensen zagen filmpjes van enthousiaste jongeren over werken in de land- en tuinbouw via Facebook. En nog veel meer Nederlanders zagen de winnaar in regionale én landelijke media zoals het Jeugdjournaal zijn verhaal doen.

We ondersteunden de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, zowel op inhoud als met communicatie. Zij beantwoordden vorig jaar meer dan 4000 vragen van werkgevers en informeerden meer dan 100.000 mensen via de verschillende communicatiemiddelen. Mooi om hier aan bij te kunnen dragen!

Samen met bestuurders en beleidsadviseurs werken we aan versterking van onderwijs en scholing. Hiervoor vindt onder meer afstemming plaats met de groene onderwijsinstellingen. Voor de pluimveehouderij ontwikkelden we bijvoorbeeld een toolkit meestergezel. Dit is slechts een kleine greep uit ons werk, de infographic onder deze pagina licht nog een aantal andere resultaten uit.

Sterke samenwerking

Kenmerkend aan de projecten die wij op dit thema uitvoeren, is de nauwe samenwerking met LTO Nederland en de vaktechnische organisaties. In de voorbereiding en uitvoering vindt er als vanzelfsprekend afstemming plaats. Jules Sanders, LTO Nederland ziet dit als de kracht van de projecten voor Colland Arbeidsmarkt: “Door een goede wisselwerking tussen LTO-bestuurders en -beleidsadviseurs enerzijds en uitvoeringsorganisatie Projecten LTO Noord anderzijds, worden mooie resultaten geboekt.”

No Comments Yet.

Leave a comment