Samenwerken voor succesvol Boert Bewust

In vijf jaar tijd zijn er drie succesvolle Boert Bewust streken opgestart. Stichting Boert Bewust coördineert en faciliteert de streken. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan landelijke uitbreiding. Voorzitter Lisanne Oskam en projectleider Liesbeth van der Vegt geven een update van de stand van zaken.

In 2017 zat Boert Bewust zeker niet stil, ook al merkten buitenstaanders daar niet altijd wat van. De Stichting schreef een projectplan, haalde financiering binnen en bereidde voor dat nieuwe streken kunnen aanhaken. Volgens Lisanne gaat deze gedegen voorbereiding zijn vruchten afwerpen. 'We hebben duidelijk in beeld wie we zijn, wat we willen en welk verhaal we naar buiten willen brengen. In 2018 kunnen we gaan oogsten en zullen de mensen veel meer van ons gaan merken!'

Stichting Boert Bewust wil dat de samenleving boeren waardeert om hun werk en meer betrokken raakt bij de herkomst van hun voedsel. ‘Daarvoor moeten de boeren en tuinders, groot of klein, op hun eigen manier in gesprek gaan met de omgeving,’ legt Oskam uit. Voor ondersteuning kunnen de streken bij de stichting terecht. ‘We ondersteunen zodat de streken niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden’, vult projectleider Liesbeth van der Vegt aan.

Inmiddels is de stichting van start met de uitvoering van een aantal activiteiten. Vanuit Boert Bewust krijgen deelnemers diverse trainingen aangeboden. In de Vallei zijn er bijvoorbeeld huiskamerbijeenkomsten georganiseerd om te kijken waar Vallei Boert Bewust voor staat en in Salland zijn er (social)mediatrainingen aangeboden. Verder worden de certificeerders vanaf nu door de stichting aangestuurd zodat ze in alle gebieden aan de slag kunnen met de tweejaarlijks de (her)certificering van alle boeren en tuinders met het Boert Bewust bedrijfslabel.

 

Energie in de streken

In de streken zit de energie en daar moet het volgens Van der Vegt ook blijven. ‘Maar vanuit de streken is er ook de behoefte om Boert Bewust als merk te profileren. Daarom willen we Boert Bewust landelijk op kaart zetten, met onder andere een landelijk Boert Bewust-evenement.’ Bezoekers kunnen dan de stal, kas of boomgaard in om een kijkje te nemen of misschien zelf mee te helpen.

Ook via social media laat Boert Bewust van zich horen. Door middel van filmpjes worden maatschappelijk lastige thema’s uitgelegd zoals verplichte weidegang of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. ‘Hierdoor werken we aan het vergroten van wederzijds begrip en betrokkenheid', vertelt Oskam.

Naar verwachting starten Vechtdal en Rijk van Nijmegen dit jaar nog als Boert Bewust-streek en volgen op den duur de streken IJsseldelta, de Achterhoek en het Rivierengebied. Op www.boertbewust.nl staat alle informatie over de streken en Boert Bewust verzameld op één plek.

 

 

 

 

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment