Samenwerken met de loonwerker

Projectleider Edwin Haasjes werkt met zes melkveehouders en drie loonwerkers in Overijssel aan een nieuwe manier van samenwerken. In Lonend Werken is de loonwerker verantwoordelijk voor de ruwvoerwinning en grondbewerking. De melkveehouder krijgt daardoor meer en beter ruwvoer, en de loonwerker kan efficiënter werken. Dit is althans de verwachting.

‘Wat we eigenlijk doen, is het toetsen van een nieuw verdienmodel voor de samenwerking tussen melkveehouder en loonwerker’, vertelt Edwin Haasjes van Projecten LTO Noord. Hij is projectleider van Lonend Werken, een driejarig project dat vorig najaar begon. ‘Projecten LTO Noord coördineert en ik ontlast de deelnemende melkveehouders en loonwerkers zoveel mogelijk.’

Zicht op de gehele kringloop

Lonend Werken laat zich inspireren door de Brabantse loonwerker Karel Kennes die zich inspant voor een productievere bodem, in combinatie met een betere samenwerking met klanten-melkveehouders. Loonwerker Harry Koonstra in Balkbrug ziet ook voordelen van een andere aanpak. ‘Een gezonde bodem is nodig voor een goed draaiend melkveebedrijf. De traditionele samenwerking tussen boer en loonwerker draagt daar niet altijd aan bij. In de ideale situatie heb je als loonwerker zicht op de gehele kringloop op een melkveebedrijf, om daar positief aan bij te dragen.’

Totaalaanpak

Haasjes geeft een voorbeeld. ‘Onderdeel van het project zijn bodemscans van alle percelen van de deelnemende melkveehouders. Bij enkele percelen constateren we dat sprake is van verdichting van de bodem. Ophoping van magnesium blijkt daar flink aan bij te dragen. Dat komt door bemesting met een overmaat aan kali in rundveedrijfmest. In Lonend Werken nemen we dus ook het voeren van de koeien mee’, zegt de projectleider. ‘Door deze totaalaanpak voorkomen we dat iemand zijn koeien extra magnesium verstrekt om het lage mg-gehalte te compenseren. Anders bemesten is nodig om de bodem te verbeteren en de verhouding van voedingsstoffen voor de planten te optimaliseren.’

Bodemkwaliteit verbeteren

Ronald van der Horst, melkveehouder in Witharen, doet mee aan Lonend Werken en ziet de voordelen. Maar het is ook wennen. ‘Als melkveehouders zijn we gewend om vroeg in het voorjaar te maaien als het mooi weer wordt. Maar voor het winnen van meer en beter ruwvoer kan het beter zijn om nog even te wachten’, vertelt hij. ‘Ik hoop dat deze nieuwe aanpak helpt om de bodemkwaliteit van mijn percelen te verbeteren en dat ik meer eiwit uit eigen gras ga produceren.’

In de projectperiode houden boeren en loonwerkers een schaduwboekhouding bij om te kunnen bekijken hoe het nieuwe samenwerkingsmodel zich financieel verhoudt tot de gebruikelijke betaling van diensten aan de loonwerker. Koonstra: ‘Als dit werkt, kunnen we als loonwerkers investeren in kennis om veehouders te helpen om meer aandacht aan de bodem te geven en kringlopen te sluiten.’

Meer informatie

Meer weten over het project Lonend Werken? Neem dan contact op met projectleider Edwin Haasjes via ehaasjes@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

Dit artikel is geschreven door Berrie Klein Swormink en stond 27 juli in Nieuwe Oogst.

No Comments Yet.

Leave a comment