Samen werken aan watermaatregelen

Collega's Maud Kosterman en Edwin Haasjes voeren voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer het project 'Samen werken aan agrarische maatregelen in Zuidoost-Veluwe' uit. Maud Kosterman: "Wij zorgen dat het project soepel verloopt en dat de boeren de juiste informatie krijgen over waterkwaliteit- en kwantiteit op hun eigen bedrijf. Door keukentafelgesprekken of excursies in samenwerking met het waterschap te organiseren bijvoorbeeld.  Ook kijken we naar de praktische toepasbaarheid van maatregelen in samenspraak met alle partijen in het gebied."

Waterschap Vallei en Veluwe kijkt nadrukkelijk naar de agrarische sector om de kwaliteit en kwantiteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Er liggen voor boeren veel kansen om wateroverlast en tekorten te beperken.

Komend jaar is er in Zuidoost-Veluwe veel te doen rond agrarisch waterbeheer. Projecten LTO Noord voert het project 'Samen werken aan agrarische watermaatregelen in Zuidoost-Veluwe' uit voor het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW). Er staan themabijeenkomsten, keukentafelgesprekken en excursies op de rol en er wordt gekeken naar fysieke investeringen die een bijdrage leveren.

Daarnaast kunnen agrarische ondernemers zich opgeven voor een bedrijfswaterplan, een erfscan en voor het afstellen van de kunstmeststrooier. Maandag was de startbijeenkomst van het project.

Waterkwaliteit

Volgens Wessel Doorn van Waterschap Vallei en Veluwe is Zuidoost-Veluwe een gemêleerd gebied wat betreft grondsoorten. 'De waterkwaliteit in het gebied is behoorlijk op orde. Alleen in de Voorsterbeek zijn nog te hoge gehalten fosfaat en stikstof te vinden.'

Doorn verwacht dat er voor boeren kansen liggen om de waterkwantiteit te verbeteren. 'We hebben hier weinig water en veel bodem. Dan kom je bij de boeren uit. Boeren zijn er op hun beurt bij gebaat om wateroverlast en tekorten te voorkomen. Daar kan bodembeheer een grote rol in spelen.'

Meedenken

Boeren in het gebied kunnen nog aanhaken. 'Tijdens de keukentafelgesprekken kunnen ze aangeven wat ze belangrijk vinden', vertelt Maud Kosterman van Projecten LTO Noord. 'Het valt ons op dat boeren enthousiast meedenken over mogelijke proeven en onderzoeken.'

Verschillende boeren zijn geïnteresseerd in bokashi als bodemverbeteraar. Een deelnemer vindt het vreemd dat snoeimateriaal van Staatsbosbeheer wordt afgevoerd naar Noord-Holland voor stadsverwarming, terwijl boeren in de buurt het goed kunnen gebruiken als bodemverbeteraar. 'Dan kun je er net zo goed olie ingooien.'

Tekst en beeld uit Nieuwe Oogst van 16 februari

No Comments Yet.

Leave a comment