Samen werken aan water in Baakse Beek

Onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werken agrariërs uit de omgeving van Lichtenvoorde aan een betere waterhuishouding. Op de droge zandgronden van de Achterhoek gaat het dan voornamelijk om het vasthouden van water. Tijdens een bijeenkomst medio november konden boeren zien welke effecten de maatregelen van het project 'Baakse Beek' hebben op het bodem- en waterbeheer in de regio.

In het brongebied Baakse Beek' zijn de hoogteverschillen op korte afstand groot. Bij hevige regenval stroomt water snel naar laaggelegen gebieden, met wateroverlast in het ene gebied en droogte in het andere gebied als gevolg.

Het project richt zich op de omgeving van Lichtenvoorde. Het doel is om het gebied meer klimaatbestendig te maken. Het idee erachter is dat dit niet alleen goed is voor de omgeving, maar ook zorgt voor een betere opbrengst voor boeren. Boeren en Waterschap Rijn en IJssel trekken hier gezamenlijk op.

Voorlopige resultaten

Een groep van zo'n veertig boeren kon vorige week de voorlopige resultaten van het project zien. Een van de deelnemende agrarische bedrijven is dat van de familie Donselaar in Vragender. Hier is aan het eind van de zomer kruidenrijk grasland ingezaaid.

Lees verder

Dit artikel stond zaterdag 23 november in Nieuwe Oogst, lees verder.

Meer informatie

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werken boeren samen met waterschappen aan beter bodem- en waterbeheer. DAW is in 2014 gestart en inmiddels zijn er verschillende projecten, zoals Vruchtbare Kringloop, Schoon Erf, Schoon Water en Waterwijs Boeren, door heel Nederland. Lees meer over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Op diverse manieren ondersteunen we DAW, onder andere op communicatiegebied.

No Comments Yet.

Leave a comment