Samen sterk werk

In mijn vorige column stond het thema ‘verbinding’ centraal. Verbinding met de maatschappij. Boeren en burgers die samen de mouwen opstropen en gezamenlijk asbestdaken vervangen door zonnepanelen op gloednieuwe daken. Samen sterk werk dat bijdraagt aan een nog breder draagvlak voor de agrarische sector.

Kennis, kunde en het leggen van verbindingen

Een andere vorm van ‘verbinden’ vullen we binnen de LTO-organisatie in. Zo werken we  op een aantal thema’s binnen LTO Nederland-verband samen met regionale en vaktechnische organisaties.  Onze projectleiders hebben hierin een belangrijke rol. Zij brengen niet alleen hun kennis en kunde in, maar leggen ook essentiële verbindingen tussen beleid en bestuurders. Een mooi voorbeeld hiervan is ons Team Arbeid. Projectleider Liesbeth van der Vegt ondersteunt met haar kennis van én netwerk in de arbeidsmarkt en het thema ‘werkgeverschap’ de beleidsadviseurs van LTO Nederland. Ze zit aan tafel met bestuurders en geeft hen, als dat nodig is, adviezen.

Webinar

Een mooi voorbeeld hiervan is de inzet voor ‘Op naar de 100.000 banen’. Een werkgeversinitiatief vanuit VNO/NCW, MKB Nederland en LTO Nederland. Doel is om samen invulling te geven aan de Banenafspraak: zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk krijgen.  Liesbeth deelt haar kennis en netwerk onder andere via webinars en bijeenkomsten met brancheorganisaties en werkgeversorganisaties. Op vrijdag 2 maart is bijvoorbeeld een live webinar  uitgezonden met de titel De Banenafspraak voor brancheorganisaties: hoe creëert u meerwaarde voor uw leden?

Er is in dit webinar veel informatie gegeven aan vertegenwoordigers van brancheorganisaties, onder andere ook over de wijze waarop LTO hieraan invulling geeft. En in het bijzonder hoe ondernemers in de land- en tuinbouw dit invullen. Het eerlijke verhaal en de ‘ontzorging’ van de ondernemer staat hierin centraal.

Sterk werk met een mooi resultaat

Wat mij betreft is dit een goed voorbeeld van samen sterk werk leveren voor een nog sterkere agrarische sector. Een sector waarin ook mensen die niet zo gemakkelijk aan het werk komen een werkplek kunnen vinden. Sterk werk met een waardevol resultaat!

No Comments Yet.

Leave a comment