‘Samen’ het sleutelwoord bij oprichting Keurmerk Flexwonen

LTO Nederland lanceerde onlangs het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Een keurmerk dat onder toezicht van de Raad voor Accreditatie gaat vallen en past bij huisvesting van werknemers in de agrarische sector. Projectleider Peter Baltus begeleidde dit traject van idee tot ontwikkeling: “Als je zo’n proces tot een goed einde wilt brengen is ‘samen’ het sleutelwoord. Als projectleider ben ik niet de kapitein, maar als stuurman probeer ik het schip veilig de haven binnen te loodsen.”

“Door verschillende oorzaken was het nodig het Agrarisch Keurmerk Flexwonen op te richten. Zo was er nog geen erkend kwaliteitskenmerk voor kortdurende huisvesting op het erf van werknemers terwijl dat voor de nieuwe wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) wel nodig was. Ondertussen was het voor sommige gemeenten lastig eigen regelgeving in te voeren over het verblijf van werknemers op een agrarisch bedrijf voor een korte periode.

Met de beleidsadviseurs van de LTO organisatie, NFO, glastuinbouw Nederland en de werknemersorganisaties heb ik toen een projectvoorstel ontwikkeld  voor de ontwikkeling van een keurmerk.Er lag al een intentieverklaring huisvesting, opgesteld in 2012 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en getekend door organisaties als LTO, de uitzendbranche, werknemersorganisaties en gemeenten. In nauw overleg met alle partijen heb ik de normen aangepast naar deze tijd waarna ze opgenomen zijn  in de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw. Ook hebben we Certificerende Instellingen geselecteerd die de audits verzorgen. Met die basis hebben we het keurmerk verder opgebouwd.

Luisteren en voorsorteren

In een traject als deze moet je zorgen dat alle belanghebbende partijen aangehaakt blijven en vertrouwen hebben in een goede afloop.  Vaak gaat het voortvarend, soms zit het tegen. Zo konden we niet aansluiten bij al bestaande keurmerken, waardoor de ontwikkeling langer duurde dan gedacht.Ik ben dan wel niet de kapitein, maar moet als stuurman wel het schip veilig de haven in loodsen. Dat betekent goed luisteren naar de partners, overleggen en voorstellen aandragen. En op tijd voorsorteren, aangezien de belangen van de verschillende partijen niet altijd dezelfde zijn. Wat ligt er gevoelig? Is er een eventueel alternatief waar iedereen zich in kan vinden? Hoe houden we de sfeer goed en de samenwerking constructief, ook bij (ogenschijnlijk) tegengestelde belangen?

Met elkáár gelukt

Na ruim vijfentwintig  jaar ervaring in de agrarische sector en met de eerdere oprichting van twee keurmerken, kan ik zeggen dat ik daarvoor een soort antenne heb ontwikkeld. En kan ik mij inleven in zowel de positie van de werkgevers als die van de werknemers. Wat mij betreft is het grootste succes in dit project dat het met elkáár gelukt is dit keurmerk te ontwikkelen. Maar het is nog niet klaar,want ook met de uitrol van dit certificaat blijft het in ieders belang om met elkaar samen te blijven werken. Nu en straks.”

No Comments Yet.

Leave a comment