Sallandse boeren halen contact met burger aan

Onder de noemer ‘Salland Boert en Eet Bewust’ gaat initiatiefnemer LTO Salland samen met partners aan de slag met het verstevigen van de relatie tussen boer en samenleving. Projecten LTO Noord ondersteunt de uitrol van het ‘Boert Bewust-concept’ in heel Nederland. ‘Voor LTO Salland hebben we onder meer een Leader-subsidie-aanvraag voorbereid’, vertelt projectleider Heidi Uenk.

‘Salland Boert en Eet Bewust’ haakt aan bij het concept ‘Boert Bewust’ waarmee verschillende streken van Nederland werken aan de verbinding tussen boer en samenleving. ‘In Salland hebben we bewust gekozen voor uitbreiding van de werktitel ‘Boert Bewust’ naar ‘Boert en Eet Bewust’’, vertelt Karin van der Toorn van LTO Salland. ‘Dat hebben we gedaan omdat we niet alleen aan burgers en consumenten willen laten zien, wat we als boeren doen, maar ook echt in gesprek willen. We willen graag weten hoe de samenleving in Salland over boeren en hun werk denkt, en daarover van gedachten wisselen.’

Volle breedte van voedselproductie

Het succes van ‘Salland Boert en Eet Bewust’ hangt vooral af van de deelnemende boeren. Van der Toorn is blij met de grote belangstelling. ‘Binnen drie weken hadden we al 50 aanmeldingen. Dit zijn zeer uiteenlopende bedrijven: biologisch, niet-biologisch, veehouderij, akkerbouw, fruitteelt, etc. Hiermee kunnen we consumenten de volle breedte van voedselproductie laten zien. We hopen de komende twee jaar door te kunnen groeien naar 100 deelnemende bedrijven.’

Rol Projecten LTO Noord

Projecten LTO Noord ondersteunt de uitrol van het ‘Boert Bewust-concept’ in heel Nederland. ‘Voor LTO Salland hebben we onder meer een Leader-subsidie-aanvraag voorbereid’, vertelt projectleider Heidi Uenk. Projecten LTO Noord helpt LTO Salland bij alle activiteiten die nodig zijn om ‘Salland Boert Bewust’ op gang te laten komen.

Aftrap met burgemeester

Burgemeester Martijn Dadema van Raalte zorgde voor de officiële aftrap van Salland Boert en Eet Bewust. Hij onthulde met leerlingen van basisschool De Vogelaar een bord bij de eerste deelnemer: het gemengde bedrijf met varkens en vleeskuiken van familie Rensen in Raalte.

Meedoen aan ‘Salland Boert Bewust’ is niet vrijblijvend. Alle boeren worden gecertificeerd. Voorwaarde daarbij is dat ze bovengemiddeld presteren voor: maatschappelijke verantwoordelijkheid, uitstraling bedrijf, energie, milieu, mest, dierenwelzijn en diergezondheid. ‘Om het ‘Wij van WC-eend effect’ te voorkomen bestaat het certificatieteam niet alleen uit een agrarisch deskundige maar ook uit een onafhankelijke burger’, aldus Van der Toorn.

Andere gebieden

Projectleider Uenk ziet het enthousiasme van de mensen achter ‘Salland Boert Bewust’ ook in andere streken. ‘Diverse LTO-afdelingen popelen om het ‘Boert Bewust-concept’ in hun gebied toe te passen. Dat gebeurt soms met wisselende partners. Zo is er bijvoorbeeld op 20 april een inspiratiebijeenkomst voor het rivierengebied waarbij LTO samenwerkt met Greenport Gelderland.’

Dit artikel verscheen op 15 april ook in uitgebreidere versie in Nieuwe Oogst. Tekst door Berrie Klein Swormink voor Projecten LTO Noord. Foto:

No Comments Yet.

Leave a comment