Ruben Ham (UWV): “Projecten LTO Noord biedt effectieve en deskundige projectleiding”

Op veel bedrijven in de land- en tuinbouw zijn er kansen voor mensen met een arbeidsbeperking. Project Agro Werkt Onbeperkt stimuleert ondernemers om zulke werknemers te plaatsen. Ruben Ham, UWV: "Projecten LTO Noord zorgt voor een effectieve en deskundige projectleiding. Daardoor draagt dit project daadwerkelijk bij aan het stimuleren van werkgevers in de land- en tuinbouw om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen."

Voor ondernemers kan het werken met mensen met een arbeidsbeperking kansen bieden. ‘Maar ondernemers die hier mee aan de slag willen, lopen vaak tegen muren op. Dat komt vooral omdat de materie complex is, en je met verschillende instanties te maken krijgt’, vertelt Liesbeth van der Vegt van Projecten LTO Noord. Ze is projectleider van Agro Werkt Onbeperkt. ‘Dit project heeft een smeeroliefunctie, en moet het werkgevers makkelijker maken om mensen uit de doelgroep in dienst te nemen.’

Van der Vegt stelt vast dat Agro Werkt Onbeperkt in een behoefte voorziet. ‘In theorie zijn er goede mogelijkheden voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking te vinden en in dienst te nemen. De praktijk is anders. Het loopt lang niet altijd soepel. Met dit project brengen we knelpunten in beeld en proberen we ze weg te nemen.’

UWV

Ook UWV is een onmisbare partij binnen Agro Werkt Onbeperkt. ‘Ondernemers die op zoek gaan naar medewerkers met een arbeidsbeperking vinden niet altijd de weg naar de juiste instanties’, zegt Ruben Ham, landelijk adviseur werkgeversdiensten van UWV. ‘Door Agro Werkt Onbeperkt verandert dit. Als een ondernemer belt met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, kunnen zij schakelen met UWV zodat de ondernemer wordt gekoppeld aan een vast contactpersoon bij een Werkgeversservicepunt ofwel WSP in één van de 35 arbeidsmarktregio’s die Nederland telt. De contactpersoon bewerkstelligt dat de ondernemer in contact komt met mensen waarnaar hij op zoek is. Ook de nodige afstemming met gemeenten en sociale werkvoorzieningsbedrijven verloopt via de contactpersoon.’

liesbethvandervegtyarapeters (1 van 1)-2

Samenwerking neemt hobbels weg

Volgens Ham werken partijen als UWV, LTO, Werkgeverslijn land- en tuinbouw en Projecten LTO Noord binnen Agro Werkt Onbeperkt goed en prettig samen. ‘Projecten LTO Noord zorgt voor een effectieve en deskundige projectleiding. Daardoor draagt dit project daadwerkelijk bij aan het stimuleren van werkgevers in de land- en tuinbouw om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat Agro Werkt Onbeperkt bijdraagt aan het wegnemen van hobbels op het pad van ondernemers die iets met deze doelgroep willen.'

Meer informatie

Op de site van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw is een kennisdossier te vinden met veel informatie over het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Op de site staan ook filmpjes waarin agrarische ondernemers vertellen over hun ervaringen met werknemers met een arbeidsbeperking. Kijk voor meer informatie op werkgeverslijn.nl/agrowerktonbeperkt

No Comments Yet.

Leave a comment