Resultaten DAW over 2018

Meerdere projectleiders communicatie schreven mee en werkten aan het jaarverslag 2018 van het project Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Behalve dat het een mooi overzicht is geworden, zijn we ook trots op wat DAW in 2018 heeft bereikt, want ook daar hebben we aan meegewerkt: met 357 projecten over het hele land is DAW flink gegroeid ten opzichte van 2018. De kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden kregen afgelopen jaar extra aandacht. Naar schatting 15.000 boeren en tuinders nemen deel aan een van de projecten. Bekijk hier het jaarverslag 2018.

No Comments Yet.

Leave a comment