Regionale aanpak zonne-energie Zuid-Holland

Met een gebiedsgerichte aanpak stimuleert LTO Noord agrariërs in Zuid-Holland te kiezen voor zonnepanelen op hun daken. Het draagt bij aan de energietransitie zonder dat daarvoor landbouwgrond opgeofferd wordt. In nauwe samenwerking met diverse partijen werkt projectleider duurzame energie, Wouter Veefkind aan dit project. “Zonnepanelen zijn een aantrekkelijke investering voor agrarische ondernemers. Door onze kennis en netwerk te bundelen willen we zoveel mogelijk agrariërs daarvan overtuigen.”

“Uit onderzoek blijkt dat in Zuid-Holland veel potentiële ruimte is voor zonnepanelen op agrarische daken. Daarbij geven de agrarisch ondernemers in Zuid Holland aan dat ze hun dak ter beschikking willen stellen ten behoeve van energieproductie.  Zonnepanelen zijn voor agrarische ondernemers, zowel voor groot- als kleinverbruikers, een aantrekkelijke manier om financieel voordeel te halen. Toch zijn er uitdagingen voor ondernemers voordat zij een keuze maken om panelen op het dak aan te brengen, bijvoorbeeld verzwaring van de netaansluiting of het rond krijgen van subsidie en de financiering. Voldoende uitdagingen voor ondernemers waarbij wij ze graag willen helpen” , aldus Erwin Haveman, specialist klimaat en energie bij LTO Noord.

Gebiedsgerichte aanpak

“LTO Noord is in samenwerking met Gemeente Kaag en Braassem, Rabobank Groene Hart Noord en Liander een project aan het voorbereiden. Ondernemers worden met een gebiedsgerichte aanpak gefaciliteerd om zonnepanelen op hun daken te laten monteren. De lokale netbeheerder is betrokken om de kansen en uitdagingen in beeld te brengen en waar mogelijk op te lossen.  Dankzij een financiële toezegging van de Provincie Zuid-Holland en gemeente is er ruimte voor 100 deelnemers, die elk een eigen bijdrage betalen van 300 euro. Iedere deelnemer krijgt een scan aangeboden om de haalbaarheid voor het plaatsen van zonnepanelen op eigen daken te laten onderzoeken. Hiermee wordt met de betrokken partijen een gebiedsgerichte agenda gemaakt om geïnteresseerde ondernemers te laten investeren in zon op daken,” vertelt Haveman.

Informatiebijeenkomst

Binnenkort organiseert LTO Noord een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde boeren en tuinders in Kaag en Braasssem. Hier wordt ingegaan op de kansen en de mogelijkheden van zonne-energie en de SDE+ subsidie die daarvoor opengesteld is. Wilt u nu alvast uw interesse kenbaar maken: vul dan dit formulier in.

No Comments Yet.

Leave a comment