Regionaal produceren, van idee tot actieplan

Onze collega Juul Smeets is betrokken bij het project Korte Ketens in het Liemers Landschap als uitvoerend projectleider. In dit kader organiseerde zij een workshopreeks voor voedselproducenten uit de Liemers. De vierde workshop vond plaats op woensdag 23 mei in Deventer. Onder leiding van workshopbegeleider René Schepers presenteerden deelnemers van workshopreeks ‘Regionaal produceren, van idee tot actieplan’ hun eigen streekproduct, in de fase hoever ze zijn. Een professioneel panel voorzag de innovatieve ondernemers van feedback.  

De workshop ‘mijn presentatie’ vond plaats in Fooddock, een foodhal waar verschillende koks hun eigen keuken bestieren. De ondernemers werden welkom geheten door eigenaar Frank Hulscher. Hij gaf ter inspiratie een presentatie over zijn bedrijf en ging daarbij in op de vraag hoe je het concept Korte Ketens kunt gebruiken in je onderneming. Ook deelde hij zijn leerpunten met zijn gasten. Zo benadrukte hij het belang om ideeën goed af te stemmen met omgeving en gemeente.

Presentatie

Onder de producenten zijn onder andere een schapenhouder, meervalkweker, akkerbouwer en varkenshouder. In hun presentatie werd de huidige stand van zaken gepresenteerd van hun te realiseren streekproduct. De ene deelnemer werkt nog aan het conceptplan, de andere is bijna klaar om van start te gaan. Tijdens de presentatie werd ook aandacht besteed aan de vraag waar de ondernemers tegenaan lopen. Onderwerpen als marketing, logistiek, afzetkanalen en distributie blijken belangrijke uitdagingen.

Panel

Ter ondersteuning was tijdens de bijeenkomst een panel aanwezig, bestaande uit Carrie de Weerdt, consument en loopbaancoach, Marja Bergevoet, marketeer en Annerie van Bommel, ervaringsdeskundige, eigenaar van een kroketterij. De producenten ontvingen van hen een breed palet aan feedback. Dat hielp hen bij de concretisering, het ordenen van plannen en het maken van keuzes. Persoonlijke, praktische en strategische ontwikkelingen kwamen aan bod.

Liemers landschap

Ondernemers nemen het Liemers Landschap mee in hun plannen zodat ze als het ware inbedden in het fysieke landschap. Hierdoor ontstaat gedragenheid van de regio voor het product. Maar het draagt ook bij aan de charme en eigenheid van het gebied. De deelnemende meervalkweker gebruikt bijvoorbeeld als bedrijfslocatie een oude graandrogerij. Zo gaat een modern bedrijf op in het historisch landschap. Binding met het landschap kan ook worden gerealiseerd door schapen in het landschap te laten lopen, zoals een deelnemer doet langs de snelfietsroute voor het huis.

In gesprek

In de komende periode gaan ondernemers hun plannen en ideeën verder uitwerken. In de maand juni gaan ze op bezoek bij de gemeenten Zevenaar en Duiven - Westervoort. Doel van het gesprek met ambtenaren en wethouders is om de samenwerking tussen gemeente en producenten te verdiepen.

Workshopreeks

Deelnemers hebben op weg naar de presentatie toe drie workshops gevolgd: ‘mijn idee’, ‘mijn weg’, ‘mijn actieplan’. De workshopreeks ‘Regionaal produceren, van idee tot actieplan’ is onderdeel van het project Korte Ketens in het Liemers Landschap. Consumenten, lokale overheden en producenten gaan daarin samen aan de slag met de kansen die een korte voedselketen in de Liemers hen biedt. Het project wordt onder andere gefinancierd vanuit de gemeente Zevenaar de POP3 subsidie en door LTO Noord Fondsen. In de uitvoering zijn de gemeente Zevenaar, gemeente Duiven-Westervoort en LTO-afdeling De Liemers-Montferland betrokken, evenals Liemers Trots, Melkveebedrijf De Fuik, Feniks Consult, Happyland en Eet je Uitzicht!

Liemers Smaakfestival

Bent u benieuwd geworden naar de persoonlijke verhalen van onze ondernemers? Bezoek ons dan op 26 mei op het Smaakfestival in Babberich, op het Babborgaplein. Op deze dag rondom muziek en eten presenteren de producenten hun plannen. Kijk voor meer informatie op www.liemerstrots.nl of de Facebookpagina van Het Liemers Smaakfestival.

No Comments Yet.

Leave a comment