Provincie en gemeenten in Noord-Holland kiezen voor gebiedsaanpak zonnepanelen op agrarische daken

Op woensdag 30 oktober hebben LTO Noord, provincie Noord-Holland en de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon een samenwerkingsverklaring ondertekend voor een gebiedsaanpak zon op agrarische daken.

Agrariërs kunnen energietransitie versnellen

De provincie Noord Holland ziet een belangrijk rol voor de agrarische sector in het versnellen van de energietransitie. Samen met de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon worden agrarisch ondernemers gestimuleerd en gefaciliteerd om zonnepanelen op hun daken te laten installeren. Hiermee wordt bijgedragen aan de energietransitie zonder dat daarvoor landbouwgrond wordt opgeofferd aan zonneparken.

Energiescan

Schuren, stallen en bedrijfsgebouwen hebben grote daken en zijn uitermate geschikt om een substantiële hoeveelheid duurzame energie op te wekken. Agrariërs met plannen voor zonnepanelen op hun vastgoed kunnen een energiescan voor hun bedrijf aanvragen. LTO Noord verzorgt deze energiescans, zodat de ondernemers onafhankelijk advies krijgen over de optimale businesscase voor hun bedrijf. Verder organiseert LTO Noord een tweede informatiebijeenkomst op 5 november en voert bedrijfsscans uit voor agrarisch ondernemers. 

Rol van netbeheerder

De lokale netbeheerder Liander en de Rabobank zijn ook betrokken. Door de investeringsplannen in zonne-energie van agrariërs in de drie gemeenten in beeld te brengen, weet netbeheerder Liander of de aansluitcapaciteit voldoende is en waar het elektriciteitsnet om aanpassing en uitbreiding vraagt.

Informatieavond

De volgende informatieavond is op dinsdag 5 november (inloop 19:30 uur, start 20:00 uur) en is in navolging van de eerdere informatieavond op woensdag 30 oktober. Locatie: raadszaal Gemeentehuis Drechterland, Raadhuisplein 1, 1616 AV Hoogkarspel. Klik hier voor meer informatie en om aan te melden. 

No Comments Yet.

Leave a comment