Projecten LTO Noord laat van zich horen

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer bijna op. Misschien zijn uw goede voornemens deze maand al gesneuveld of bent u er juist fanatiek mee bezig. Dat laatste geldt voor Projecten LTO Noord. Wij zijn voortvarend van start gegaan met de uitvoering van onze ‘goede voornemens’. Voor ons ligt een mooi jaar vol kansen en mogelijkheden.

Veranderingen LTO Nederland bieden kansen

Komend jaar zetten de veranderingen die bij LTO in gang gezet zijn door. Dat betekent voor Projecten LTO Noord dat we meer dan ooit alert zijn op de ontwikkelingen die binnen de sectoren en regio’s  spelen. Hoe wordt de visie van de melkveehouderij vertaald naar de praktijk en welke kansen op nieuwe projecten komen hieruit voort? Wat gebeurt er binnen de varkenshouderij (POV) en akkerbouw, waar kunnen wij aan bijdragen?

Toonaangevende programma’s

Kunnen we nog beter inspelen op nationale thema’s als energie, klimaat en kringlopen, multifunctionele landbouw en verbinding met de maatschappij? Onze projectleiders staan op scherp en volgen deze ontwikkelingen op de voet. Wij streven naar toonaangevende programma’s en zullen daarbij nadrukkelijk de samenwerking met LTO Noord en LTO Nederland zoeken.

Vertellen wat we doen

Het zal komend jaar nog belangrijker worden om te laten zien wat we doen en wie we zijn. Dat deden we al, maar komend jaar doen we daar nog een schepje bovenop. Onze projectleiders zullen laten zien wat hun eigen expertise is en op welk gebied zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de agrarische sector. Dat doen ze op verschillende manieren: via presentaties, columns, workshops en in persoonlijke contacten. Kortom: u hoort dit jaar meer dan ooit van ons!

No Comments Yet.

Leave a comment