Project Spaarbodem om opbrengst perceel te verbeteren

Door de inbreng van experts, krijgen deelnemende agrariërs meer kennis van hun eigen percelen. Vervolgens kunnen ze zelf besluiten waarmee ze aan de slag willen op hun land, vertelt projectleider Ankie de Jong van het project Spaarbodem.

Verbeter de grond en daarmee de opbrengst van uw perceel. Dat is de kern van het project ‘Spaarbodem’. Het project is bedoeld voor akkerbouwers in het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest. Het project'Spaarbodem’ wordt uitgevoerd door Projecten LTO Noord, het waterschap en het Kadaster. Gerard Hegge uit Molenrij neemt deel aan dit project. ‘In de agrarische sector komt veel op je af. Ik kijk uit naar de extra kennis en bagage die mij verder helpen.’ Hegge teelt jaarlijks 60 hectare pootgoed in een 1-op-3-rotatie, aangevuld met suikerbieten, uien en tarwe. ‘Hoogwaardig pootgoed is mijn verdienmodel. Maar er verandert veel.

Rol voor experts

Denk aan het klimaat, het gebruik van chemie en kunstmest en de publieke opinie. Daar moet je als bedrijf op in kunnen spelen om toekomstbestendig te zijn.’ De akkerbouwer is actief in het vergaren van kennis, bijvoorbeeld via pootgoedstudieclubs en specialisten van toeleveringsbedrijven. ‘Er zijn veel mogelijkheden om je gewas gezond
te houden en een duurzaam hogere opbrengst te realiseren. Met de aanpak in het project ‘Spaarbodem’, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor experts, wordt het vergaren van kennis in goede banen geleid.’

‘Ondernemers weten vaak zelf waar de knelpunten zitten en met
welke thema’s zij aan de slag willen’, zegt Ankie de Jong, projectleider
namens Projecten LTO Noord. ‘Maar de winst zit echt in de inbreng
van de kennis van experts. Kennis die u als deelnemer met uw
collega-ondernemers kunt delen.’

Duurzaam telen op noordelijke klei

De deelnemers kunnen uit vier thema’s kiezen die bijdragen aan het verbeteren van de bodem. Het mes snijdt aan twee kanten: een goede bodemstructuur levert niet alleen sterke en weerbare gewassen op, het zorgt ook voor een gezonde waterhuishouding. Dat is een belangrijke voorwaarde om duurzaam te kunnen telen op de noordelijke klei.
Droogte en overvloedige neerslag maken niet alleen dat waardevolle meststoffen voor planten verloren gaan, ze zorgen ook voor de
toename van verzilting. Samen met de waterschappen introduceerde
LTO Nederland daarom eerder al het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer,
waar dit project onderdeel van is.

‘In een gezonde bodem is de waterhuishouding optimaal’, vertelt
medeprojectleider Jakoba Stephanus van het Kadaster. ‘Een goede
bodemstructuur is niet alleen goed voor het gewas, maar ook een
goede bescherming tegen verdere verzilting.’ ‘Verzilting is een serieuze
bedreiging voor de pootgoedteelt’,voegt Hegge daaraan toe.

‘We moeten samen zorgen voor de juiste maatregelen, zodat
pootgoedteelt op lange termijn mogelijk blijft.’ Bent u akkerbouwer in het
beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest en geïnteresseerd in dit
project? Kom dan op 7 november naar de startbijeenkomst bij De Butler in
Uithuizen. De bijeenkomst begint om 19.45 uur.

Meer informatie

Meer informatie over het project Spaarbodem? Neem contact op met projectleider Ankie de Jong via adejong@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

Bron: dit artikel stond op zaterdag 19 oktober in Nieuwe Oogst. Foto en tekst van Janet Katenberg.

No Comments Yet.

Leave a comment