Programma Mest en Mineralen

De invoering van de nieuwe mestwet bood en biedt de agrarische sector de kans om het imago van mest en de bijbehorende mineralen te verbeteren. Projecten LTO Noord heeft het initiatief genomen voor het Programma Mest en Mineralen. Op de korte termijn is het van belang voldoende verwerkingscapaciteit te hebben en ondernemers bewust te maken van een eventueel mestoverschot op het bedrijf. Op de langere termijn moet er voldoende perspectief zijn om het mestprobleem voorgoed op te lossen en mest weer een positieve waarde te geven. Projecten LTO Noord is verantwoordelijk voor de programmaleiding en communicatie.

Neem contact op met Kees Kroes voor meer informatie.