Proeftuin Natura 2000 Overijssel

Proeftuin Natura 2000 Overijssel werkt aan de ontwikkeling van ammoniakreducerende maatregelen. Een van de doelen hierbij is het praktijkrijp maken van maatregelen voor veehouders in Overijssel en de rest van Nederland. Dit draagt bij aan het behoud van ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderij en aan het behalen van Natura 2000-doelen. Samen met pilotveehouders, adviseurs en projectpartners van Wageningen UR en LTO Noord zijn bijna veertig maatregelen voor de praktijk gereed gemaakt. Projecten LTO Noord schrijft het voorstel, voert de projectleiding en is verantwoordelijk voor zowel de communicatie als een deel van de uitvoering.

Meer informatie: http://www.proeftuinnatura2000.nl