Praktijkdemonstraties nu op film

Als je niet in het veld bij elkaar kunt komen voor een praktijkdemonstratie als gevolg van de coronamaatregelen, dan maken we gewoon een filmpje van maatregelen die akkerbouwers kunnen nemen om afspoeling te beperken. Een beeld zegt meer dan duizend woorden, aldus projectleider communicatie Bianca Domhof en betrokken bij het DAW-project Perceelemissie in de hand'. Zie hier het eerste resultaat.

Het DAW-project ‘Perceelemissie in de hand’ van LTO Noord, het Wetterskip Fryslân en Delphy gaat dus ‘gewoon’ door. In het project zijn de deelnemers actief op zoek naar maatregelen om de afspoeling van percelen richting sloten te beperken. “De maatregelen die we binnen dit project onderzoeken zijn heel seizoensgebonden. De actualiteit mag niet verloren gaan”, zegt Feenstra. Onlangs werd een film gemaakt van het gebruik van de freestand tijdens de zaai van uien. Door met deze freestand geultjes van tien tot vijftien centimeter los te trekken tussen de uienbedden, wordt de infiltratiecapaciteit van de bodem vergroot. De kans op afspoeling van water en daarmee gewasbeschermingsmiddelen wordt daarmee kleiner.

Beeld zeg meer dan duizend woorden

Projectleider communicatie Bianca Domhof is blij met de oplossing om te filmen: “Een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden.” Een professionele cameraman maakte de opnames. Niet alleen met een gewone camera, maar ook met een drone en een camera die gemonteerd werd op de machine. “Het is belangrijk om te laten zien hoe de maatregelen in zijn werk gaan en dat je dat ook gedetailleerd laat zien. We hebben mooie shots, van de details en van het totaal. Heel waardevol is ook de toelichting die de akkerbouwer geeft.”

Er zijn op dit moment vijf opnames van demo’s gepland. “We willen laten zien welke haalbare, betaalbare en vooral ook, praktische maatregelen er voorhanden zijn. En dat kun je nu, ondanks de situatie, nog steeds heel goed laten zien. Bovendien sluit het aan op andere communicatiemiddelen zoals de brochure die voor het project is gemaakt en nog te ontwikkelen factsheets over de maatregelen.”

Haalbaar en betaalbaar

Er zijn veel maatregelen voorhanden, maar die zijn niet op elk bedrijf toepasbaar. Haalbaar, betaalbaar en praktisch uitvoerbaar zijn leidend. Zo wordt er in de aardappelteelt erosiestop toegepast door kleine drempeltjes tussen de aardappelruggen aan te leggen. Overvloedige neerslag stroomt dan niet direct uit naar kopakkers en sloten, maar wordt langer vastgehouden. “Maar ja, die drempeltjes zijn voor het ene bedrijf een uitkomst, terwijl het andere bedrijf er helemaal niet mee uit de voeten kan. Er zijn dan ook mogelijkheden om de drempels wel aan te leggen, maar bijvoorbeeld de sporen van de selectiekar niet mee te nemen”, legt Feenstra uit.

Meer informatie

Meer informatie over het project 'Perceelemissie in de hand'? Neem dan contact op met Dirk-Johan Feenstra via dfeenstra@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment