PPS Landbouw en energie bekijkt regionale oplossingen elektriciteitsnet

De Nederlandse ambitie is 100% duurzame energieverbruik in 2050. En het liefst met zoveel mogelijk decentrale energieopwekking. De agrarische sector is hierin een cruciale partij. Zij heeft namelijk de ruimte om hernieuwbare energie in voldoende omvang te produceren. De grootste uitdaging hierbij is het lokaal afstemmen van de productie van duurzame energie op de vraag (in tijd en omvang). Daarnaast is opschaling van het huidige productievermogen aan duurzame energie door de landbouw essentieel. Hier komen allerlei nieuwe uitdagingen op ons pad, zoals het vinden van een oplossing voor beperkte capaciteit.

Innovaties stimuleren

“Het doel van de PPS landbouw en energie is om invulling te geven aan de rol van de landbouw in de energietransitie”, zegt Wouter Veefkind van LTO Noord. Dit door het maximaliseren van de bijdrage van de landbouw op een wijze dat hernieuwbare energieproductie en consumptie een integraal en rendabel onderdeel van het agrarische bedrijf wordt. De PPS richt zich op technologische, economische en sociale innovaties die hiervoor nodig zijn.

Regionale oplossingen

“De energietransitie zal dit jaar verder versnellen, mede als gevolg van het Klimaatakkoord. Nederland gaat de komende jaren fors inzetten op de verduurzaming van huizen, de opwek van schone energie en de installatie van laadpalen”, stellen Ingrid Thijssen en Mark van Lieshout van de Raad van Bestuur van Alliander in Solarmagazine. De netwerkbeheerder investeert in de gebieden waar de maximale capaciteit bereikt is. De uitdagingen in het elektriciteitsnet zijn lokaal en regionaal. “Een regionale aanpak is noodzakelijk, dat vraagt meer afstemming tussen gebiedsactoren. Voor ondernemers is het belangrijk dat ze investeringsplannen melden bij de netwerkbeheerder”, volgens Wouter Veefkind van LTO Noord.

Experimenteerruimte nodig

“We hebben binnen dit onderzoek een gebied gekozen in Friesland waar de maximale aansluitcapaciteit binnenkort bereikt wordt. Het elektriciteitsnet is op de piek gebaseerd, dus kun je kijken of je met andere technieken kan opwekken (bijvoorbeeld met wind) of vermogen achter de meter op of afschakelen. Koper in de grond is lang niet de enige oplossing: het energiesysteem moet slimmer worden. We willen namelijk dat alle agrarische ondernemers zonnedaken kunnen aanleggen en windenergie kunnen opwekken” zegt Wouter Veefkind van LTO Noord.

No Comments Yet.

Leave a comment