Portfolio Category: Ondernemerschap

Boer aan het Roer

Boer aan het Roer De Regio Deal Foodvalley is een meerjarige samenwerking tussen het Rijk en partners. De Regio Deal heeft als kern de versnelling van de transitie naar een circulair en duurzaam voedselsysteem. Middels het programma Boer aan het Roer wordt invulling gegeven aan ontwikkelingen en innovaties voor de agrarische sector. Binnen Boer aan…
Lees meer

AgroZorgwijzer

Het project AgroZorgwijzer is gestart door de zuivelsector om samen met professionele instanties een vangnet te creëren voor melkveehouders met psychosociale problemen. De Nederlandse Zuivel Organisatie, Zuivel NL, het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren en Zorg Om Boer en Tuinder werken samen in dit project om erfbetreders en collega-boeren te steunen bij het herkennen van signalen en geeft…
Lees meer

Lonend werken

Het project Lonend Werken onderzoekt in samenwerking met loonwerkers uit Overijssel de haalbaarheid van een nieuwe en innovatieve manier van samenwerken tussen melkveehouder en loonwerker. Dit moet leiden tot betere benutting van nutriënten, betere kwaliteit ruwvoer en verbetering van de waterkwaliteit- en kwantiteit. Het idee is dat de verantwoordelijkheid voor ruwvoerwinning en van de grond/landbewerking…
Lees meer

Mobiele versie faunaschade

Voor LTO Noord regio Oost ontwikkelden we een mobiele versie waarmee agrarisch ondernemers faunaschade direct eenvoudig online kunnen melden via het faunaschade portaal zodat deze inzichtelijk is voor de provinciale Faunabeheereenheden. Iedereen heeft tegenwoordig een smartphone dus moet je dat in een paar eenvoudige stappen ter plekke kunnen doen. Melding maken van schade is belangrijk…
Lees meer