Portfolio Category: Ondernemerschap & onderwijs

Scholing en Ontwikkeling

Goed opgeleide medewerkers van de toekomst Met alle ontwikkelingen in het groen onderwijs en in de agrarische sector is het des te belangrijker om samen op te blijven trekken. Groen onderwijs zorgt nu en in de toekomst voor de noodzakelijke instroom van goed opgeleide bedrijfsopvolgers en medewerkers in de land- en tuinbouw. Samen met groen…
Lees meer

Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Alles over arbeid! De Werkgeverslijn land en tuinbouw is hét aanspreekpunt voor werkgevers in de land- en tuinbouw over cao’s, beloning en arbeidskosten, het inzetten van ZZP’ers, het inlenen van uitzendkrachten, seizoenarbeiders en vele andere thema’s op het gebied van arbeid en regelgeving. De werkgeverslijn heeft een loketfunctie en deelt kennis via bijeenkomsten, nieuwsbrieven, filmpjes…
Lees meer

Glastuinbouwpact Bommelerwaard

Versterken van de tuinbouw Het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen richt zich op de versterking van de tuinbouwketen in de regio Bommelerwaard en de gemeente Neerijnen. Glastuinbouwers uit het gebied geven aan wat ze van belang vinden en waar ze behoefte aan hebben. Met die inbreng voert het Glastuinbouwpact zelfstandig of samen met andere partijen activiteiten…
Lees meer