Portfolio Category: Klimaat & energie

Programma Klimaat en Energie

Met het 'Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren' heeft de sector zich verbonden aan  doelstellingen om minder broeikasgassen uit te stoten, energie te besparen en duurzame energie te produceren. Om hier invulling aan te geven heeft LTO Noord het Programma Klimaat en Energie opgezet, waar Projecten LTO Noord mede uitvoering aan gaf. Pilots Energiebesparing erkende maatregelen…
Lees meer

AgroAsbestveilig

Voor 2024 moet asbest van de Nederlandse daken gesaneerd zijn. Daarom is een stimuleringsprogramma asbest opgezet. LTO Noord, ZLTO, LLTB, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Achmea willen met dit programma agrarische ondernemers bewust maken van de asbestrisico’s en het proces van asbestverwijdering door de agrarische sector vergemakkelijken, verbeteren en versnellen. Voorlichting- en kenniscentrum Een…
Lees meer

Glastuinbouwpact Bommelerwaard

Versterken van de tuinbouw Het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen richt zich op de versterking van de tuinbouwketen in de regio Bommelerwaard en de gemeente Neerijnen. Glastuinbouwers uit het gebied geven aan wat ze van belang vinden en waar ze behoefte aan hebben. Met die inbreng voert het Glastuinbouwpact zelfstandig of samen met andere partijen activiteiten…
Lees meer