Portfolio Category: Klimaat & energie

Greenport Duin en Bollenstreek start verkenning naar kleinschalige windmolens

De Duin en Bollenstreek is het centrum van de wereldbloembollenmarkt. Het gebied kenmerkt zich door de grote aanwezigheid van de sier- & bollenteelt, groothandelaren en de logistieke keten. Veel ondernemingen staan voor de uitdaging hun bedrijfsvoering te verduurzamen om de klimaatdoelen te kunnen bereiken. De vraag naar duurzaam geproduceerde producten neemt toe en daarom is…
Lees meer

Boer aan het Roer

Boer aan het Roer De Regio Deal Foodvalley is een meerjarige samenwerking tussen het Rijk en partners. De Regio Deal heeft als kern de versnelling van de transitie naar een circulair en duurzaam voedselsysteem. Middels het programma Boer aan het Roer wordt invulling gegeven aan ontwikkelingen en innovaties voor de agrarische sector. Binnen Boer aan…
Lees meer

Kleinschalige windmolens Alphen aan den Rijn

In Alphen aan den Rijn hebben verschillende ondernemers de wens uitgesproken met kleinschalige windmolens aan de slag te gaan. De gemeente is positief en wil graag meewerken aan deze projecten omdat deze tegemoet komen aan de energiedoelstellingen van de gemeente. Wij ondersteunen van 25 ondernemers door de technische en financiële haalbaarheid per locatie in beeld…
Lees meer

Zon op dak Groene Hart

LTO Noord is in samenwerking met Gemeente Zoeterwoude, Rabobank en Liander een project aan het uitvoeren. Ondernemers worden met een gebiedsgerichte aanpak gefaciliteerd om de haalbaarheid van zonnepanelen op daken te laten onderzoeken. De lokale netbeheerder is betrokken om de kansen en uitdagingen in beeld te brengen en waar mogelijk op te lossen.  Dankzij de…
Lees meer