Portfolio Category: Klimaat & energie

Regionale aanpak zonne-energie Zuid-Holland

LTO Noord is in samenwerking met Gemeente Kaag en Braassem, Rabobank Groene Hart Noord en Liander een project aan het uitvoeren. Ondernemers worden met een gebiedsgerichte aanpak gefaciliteerd om de haalbaarheid van zonnepanelen op daken te laten onderzoeken. De lokale netbeheerder is betrokken om de kansen en uitdagingen in beeld te brengen en waar mogelijk…
Lees meer

Landbouw als vliegwiel voor de energie transitie

De Nederlandse ambitie is 100% duurzame energieverbruik in 2050. En het liefst met zoveel mogelijk decentrale energieopwekking. De agrarische sector is hierin een cruciale partij. Zij heeft namelijk de ruimte om hernieuwbare energie in voldoende omvang te produceren. De grootste uitdaging hierbij is het lokaal afstemmen van de productie van duurzame energie op de vraag…
Lees meer

Smart Farmer Grid

In de agrarische sector fluctueert de energievraag sterk. Agrarische bedrijven kiezen er steeds vaker voor om de grote daken van hun stallen te voorzien van zonnepanelen of zelf windenergie op te wekken. Die grootschalige opwekking van energie betekent in de toekomst een uitdaging voor het elektriciteitsnet in het buitengebied. Hier is flexibiliteit in smart-grid-oplossingen van…
Lees meer

Proef met Zinc-Bromide Redox Flow batterij

Op melkveebedrijf Borgman-Roeterdink (de ‘Fotonenboer’) vindt een proef plaats voor lokale energieproductie met opslag voor eigen gebruik. Dit gebeurt met een Zinc-Bromide Redox Flow batterij. Het is de eerste keer dat deze baanbrekende batterijtechniek in Nederland wordt getest. Een geslaagde proef kan het begin zijn van een revolutie in de energievoorziening. Het kan bedrijven namelijk…
Lees meer