Portfolio Category: Gebied & inrichting

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Boeren werken samen met waterschappen aan schoon en voldoende water, onder dat motto is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in 2014 van start gegaan. Het DAW is een initiatief van LTO Nederland en wordt samen met de waterschappen en de Ministeries van Economische zaken en Infrastructuur & Milieu uitgevoerd. Het doel is helder: in 2021…
Lees meer

AgroAsbestveilig

Voor 2024 moet asbest van de Nederlandse daken gesaneerd zijn. Daarom is een stimuleringsprogramma asbest opgezet. LTO Noord, ZLTO, LLTB, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Achmea willen met dit programma agrarische ondernemers bewust maken van de asbestrisico’s en het proces van asbestverwijdering door de agrarische sector vergemakkelijken, verbeteren en versnellen. Voorlichting- en kenniscentrum Een…
Lees meer

Vrijwillige kavelruil

Voordelen van kavelruil Vrijwillige kavelruil is uitgegroeid tot een belangrijk instrument voor structuurverbetering in de landbouw. Kavelruil kan bijdragen aan het ontstaan van grotere en beter bewerkbare percelen, kavels dichter bij huis en vergroting van de huiskavel. Bovendien, minder transportbewegingen verhoogt de verkeersveiligheid en verlaagt de CO2-uitstoot. Onze rol Projecten LTO Noord werkt als kavelruilbegeleider,…
Lees meer

Glastuinbouwpact Bommelerwaard

Versterken van de tuinbouw Het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen richt zich op de versterking van de tuinbouwketen in de regio Bommelerwaard en de gemeente Neerijnen. Glastuinbouwers uit het gebied geven aan wat ze van belang vinden en waar ze behoefte aan hebben. Met die inbreng voert het Glastuinbouwpact zelfstandig of samen met andere partijen activiteiten…
Lees meer