Portfolio Category: Gebied & inrichting

Planvorming Engbertsdijksvenen

Engbertsdijksvenen is een van de 24 natuurgebieden in Overijssel die aangewezen zijn als Natura 2000 gebied. Dat betekent dat er voor dit gebied een beheerplan is opgesteld en dat er in het kader van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) een aantal herstelmaatregelen genomen moeten worden. In het geval van Engbertsdijksvenen is dat het behoud en…
Lees meer

Schoon erf, schoon water

Schoon oppervlaktewater is van belang voor iedereen, ook voor een economisch duurzame melkveehouderij. Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer mag u als melkveehouder geen perssappen of vervuild hemelwater lozen op het oppervlaktewater. Het is een uitdaging om deze eisen te vertalen naar uw eigen erf en om te weten welke maatregelen de goedkeuring kunnen wegdragen van het…
Lees meer

Groene Linten Bijenlandschap

Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van ons voedsel dat groeit op het land, dus ook onmisbaar voor boeren. Maar helaas hebben bijen hebben steeds meer moeite om voldoende voedsel en beschutting te vinden. Agrariërs kunnen hen hierbij een handje helpen door bloemen te zaaien langs een sloot, een hoekje van een weiland of op…
Lees meer

Prima4a

Projectleiders Gerard Selman en André Rotteveel zijn in opdracht van Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw glastuinbouwgebied nabij Rijsenhout (Gemeente Haarlemmermeer) in samenhang met de herstructurering van bestaande glastuinbouwgebieden. Zo is in 2016 de komst van een 52 hectare grote tomatenkwekerij voorbereid en zijn meerdere bestaande bedrijven van eigenaar gewisseld.…
Lees meer