Portfolio Category: Gebied & inrichting

Mobiele versie faunaschade

Voor LTO Noord regio Oost ontwikkelden we een mobiele versie waarmee agrarisch ondernemers faunaschade direct eenvoudig online kunnen melden via het faunaschade portaal zodat deze inzichtelijk is voor de provinciale Faunabeheereenheden. Iedereen heeft tegenwoordig een smartphone dus moet je dat in een paar eenvoudige stappen ter plekke kunnen doen. Melding maken van schade is belangrijk…
Lees meer

Project Waterpark in Zuid-Holland

LTO Noord en Projecten LTO Noord hebben samen het project Waterpark Zuid-Holland opgezet en bieden hiermee nieuwe kansen voor ondernemers in Zuid-Holland. Uitgangspunt van het Waterpark is het creëren van een nieuw verdienmodel in het landelijk gebied waarin naast voedselproductie ook waterbeheer, recreatie en landschapsbeheer een belangrijke rol hebben. Hoe ziet een toekomstige polder in…
Lees meer

Planvorming Engbertsdijksvenen

Engbertsdijksvenen is een van de 24 natuurgebieden in Overijssel die aangewezen zijn als Natura 2000 gebied. Dat betekent dat er voor dit gebied een beheerplan is opgesteld en dat er in het kader van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) een aantal herstelmaatregelen genomen moeten worden. In het geval van Engbertsdijksvenen is dat het behoud en…
Lees meer

Schoon erf, schoon water

Schoon oppervlaktewater is van belang voor iedereen, ook voor een economisch duurzame melkveehouderij. Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer mag u als melkveehouder geen perssappen of vervuild hemelwater lozen op het oppervlaktewater. Het is een uitdaging om deze eisen te vertalen naar uw eigen erf en om te weten welke maatregelen de goedkeuring kunnen wegdragen van het…
Lees meer