Portfolio Category: Bodem & kringlopen

Bufferstroken 2.0 met notenbomen

Bufferstroken 2.0 met notenbomen Een strook grond langs de waterkant inrichten met notenbomen- of struiken kan zowel het milieu als de agrarisch ondernemer winst opleveren. In het project bufferstrook 2.0 stimuleren en inspireren we boeren over te gaan op deze nieuwe, innovatieve manier van het gebruik van bufferstroken.   Extra inkomsten, betere af- en uitspoeling…
Lees meer

Boeren meten water

Boeren meten water Het project ‘Boeren Meten Water’ richt zich op het verbeteren van de waterkwaliteit van het agrarisch perceel en de sloot. Agrariërs en waterschappen slaan hiervoor de handen ineen, door samen metingen uit te voeren. Het meten van de bodemvocht en van het zoutgehalte in sloot, drain en grondwater, vergroot de kennis van…
Lees meer

Schoon erf, schoon water

Schoon oppervlaktewater is van belang voor iedereen, ook voor een economisch duurzame melkveehouderij. Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer mag u als melkveehouder geen perssappen of vervuild hemelwater lozen op het oppervlaktewater. Het is een uitdaging om deze eisen te vertalen naar uw eigen erf en om te weten welke maatregelen de goedkeuring kunnen wegdragen van het…
Lees meer

Programma Mest & Mineralen

Al vanaf 2013 heeft er een programma Mest & Mineralen in opdracht van LTO Noord gedraaid. Het doel van het Programma is duidelijk: komen tot een balans op de mestmarkt en streven naar een betere benutting en verwaarding van mineralen. Innovatiekracht bieden en faciliteren van leden Het thema mestverwerking en verwaarding van mineralen houdt de…
Lees meer