Portfolio Category: Bodem & kringlopen

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Boeren werken samen met waterschappen aan schoon en voldoende water, onder dat motto is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in 2014 van start gegaan. Het DAW is een initiatief van LTO Nederland en wordt samen met de waterschappen en de Ministeries van Economische zaken en Infrastructuur & Milieu uitgevoerd. Het doel is helder: in 2021…
Lees meer

Garnalendoppen als bodemverbeteraar

Blauw afval, groene waarde Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de stoffen die in garnalendoppen zitten een gunstige werking hebben op de natuurlijke weerbaarheid en vruchtbaarheid van bodem en gewassen. Het doel van het project Blauw Afval, Groene Waarde is om in een aantal pilots te testen hoe de doppen gebruikt kunnen worden in de…
Lees meer

Implementatie KringloopWijzer

KringloopWijzer als managementinstrument De melkveesector wil zich op verantwoorde wijze ontwikkelen binnen de vastgestelde milieurandvoorwaarden. Met de implementatie van de KringloopWijzer (KLW) zet de sector zich in om de mineralenefficiëntie te verbeteren. De KringloopWijzer stelt de individuele veehouder in staat om beter te sturen op de benutting van mineralen en te besparen op voer- en…
Lees meer

Vruchtbare Kringloop

Sluiten van de kringloop Agrarische ondernemers werken in Vruchtbare Kringloop aan de efficiëntie van hun mineralenbenutting om meer rendement uit de bodem te halen. Op dit moment lopen er Vruchtbare Kringloopprojecten in de Achterhoek, Overijssel, Noord-Nederland, Noord-Holland en Gelderland. Unieke coalitie De Vruchtbare Kringloopprojecten worden regionaal geïnitieerd door LTO Noord. De deelnemers worden ondersteund door een unieke…
Lees meer