Portfolio Category: Bodem & kringlopen

Boer aan het Roer

Boer aan het Roer De Regio Deal Foodvalley is een meerjarige samenwerking tussen het Rijk en partners. De Regio Deal heeft als kern de versnelling van de transitie naar een circulair en duurzaam voedselsysteem. Middels het programma Boer aan het Roer wordt invulling gegeven aan ontwikkelingen en innovaties voor de agrarische sector. Binnen Boer aan…
Lees meer

FAB+ Onderzoek naar natuurlijke plaagbestrijders

Met het project FAB+ willen we een tool ontwikkelen voor telers waarin zij advies kunnen vinden over het aantrekken van natuurlijke plaagbestrijders voor verschillende plagen, gewenste samenstelling van mengsels en advies voor teelmaatreglen. Het project is onderdeel van een groot PPS-project, waarin onderzoek wordt gedaan naar de inzet van natuurlijke plaagbestrijding voor verschillende teelten. In…
Lees meer

Lonend werken

Het project Lonend Werken onderzoekt in samenwerking met loonwerkers uit Overijssel de haalbaarheid van een nieuwe en innovatieve manier van samenwerken tussen melkveehouder en loonwerker. Dit moet leiden tot betere benutting van nutriënten, betere kwaliteit ruwvoer en verbetering van de waterkwaliteit- en kwantiteit. Het idee is dat de verantwoordelijkheid voor ruwvoerwinning en van de grond/landbewerking…
Lees meer

Investeringen Bewust Boeren Rijnland

Het project Bewust Boeren Rijnland levert het bewijs: agrariërs zijn gemotiveerd om mee te werken aan verbetering van de waterkwaliteit. Dankzij een Europese financieringsregeling kunnen boeren in aanmerking komen voor allerlei hulpmiddelen. Een veegmachine is daar een mooi voorbeeld van. Daar kan de boer zijn erf mee schoonhouden. Als hij dat op tijd doet, voorkomt…
Lees meer