Portfolio Category: Bodem & kringlopen

Lonend werken

Het project Lonend Werken onderzoekt in samenwerking met loonwerkers uit Overijssel de haalbaarheid van een nieuwe en innovatieve manier van samenwerken tussen melkveehouder en loonwerker. Dit moet leiden tot betere benutting van nutriënten, betere kwaliteit ruwvoer en verbetering van de waterkwaliteit- en kwantiteit. Het idee is dat de verantwoordelijkheid voor ruwvoerwinning en van de grond/landbewerking…
Lees meer

Investeringen Bewust Boeren Rijnland

Het project Bewust Boeren Rijnland levert het bewijs: agrariërs zijn gemotiveerd om mee te werken aan verbetering van de waterkwaliteit. Dankzij een Europese financieringsregeling kunnen boeren in aanmerking komen voor allerlei hulpmiddelen. Een veegmachine is daar een mooi voorbeeld van. Daar kan de boer zijn erf mee schoonhouden. Als hij dat op tijd doet, voorkomt…
Lees meer

Bufferstroken 2.0 met notenbomen

Bufferstroken 2.0 met notenbomen Een strook grond langs de waterkant inrichten met notenbomen- of struiken kan zowel het milieu als de agrarisch ondernemer winst opleveren. In het project bufferstrook 2.0 stimuleren en inspireren we boeren over te gaan op deze nieuwe, innovatieve manier van het gebruik van bufferstroken.   Extra inkomsten, betere af- en uitspoeling…
Lees meer

Boeren meten water

Boeren meten water Het project ‘Boeren Meten Water’ richt zich op het verbeteren van de waterkwaliteit van het agrarisch perceel en de sloot. Agrariërs en waterschappen slaan hiervoor de handen ineen, door samen metingen uit te voeren. Het meten van de bodemvocht en van het zoutgehalte in sloot, drain en grondwater, vergroot de kennis van…
Lees meer