Projects 3

 • Landbouw als vliegwiel voor de energie transitie

  Landbouw als vliegwiel voor de energie t

  De Nederlandse ambitie is 100% duurzame energieverbruik in 2050. En het liefst met zoveel mogelijk decentrale energieopwekking. De agrarische sector…

 • Startersboerderij

  Startersboerderij

  Startersboerderij Van burger tot boer: het project Startersboerderij ontwikkelt een concept om starters te helpen bij het opzetten van een…

 • Smart Farmer Grid

  Smart Farmer Grid

  In de agrarische sector fluctueert de energievraag sterk. Agrarische bedrijven kiezen er steeds vaker voor om de grote daken van…

 • Korte Ketens in het Liemers Landschap

  Korte Ketens in het Liemers Landschap

  Van land tot bord: een betere samenwerking binnen de Liemerse voedselketen Steeds meer consumenten willen verse, pure producten van dichtbij.…

 • Opleiden Melkveehouderij

  Opleiden Melkveehouderij

  Zowel het onderwijs als de melkveehouders hebben belang bij goed regulier én cursorisch onderwijs. Het samen hierin optrekken bevordert de…

 • Planvorming Engbertsdijksvenen

  Planvorming Engbertsdijksvenen

  Engbertsdijksvenen is een van de 24 natuurgebieden in Overijssel die aangewezen zijn als Natura 2000 gebied. Dat betekent dat er…

 • Varkenshoff

  Varkenshoff

  Een duurzame stal voor mens, dier en milieu Op Varkenshoff wordt buiten naar binnen gebracht. In de stal van familie…

 • Proef met Zinc-Bromide Redox Flow batterij

  Proef met Zinc-Bromide Redox Flow batter

  Op melkveebedrijf Borgman-Roeterdink (de ‘Fotonenboer’) vindt een proef plaats voor lokale energieproductie met opslag voor eigen gebruik. Dit gebeurt met…

 • Schoon erf, schoon water

  Schoon erf, schoon water

  Schoon oppervlaktewater is van belang voor iedereen, ook voor een economisch duurzame melkveehouderij. Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer mag u als…

 • Pootaardappelacademie

  Pootaardappelacademie

  In de Pootaardappelacademie ontmoeten pootgoedtelers, medewerkers van handelshuizen, toeleveranciers, financiële instellingen en andere betrokkenen uit de pootgoedsector elkaar. Door intensief…

 • Groene Linten Bijenlandschap

  Groene Linten Bijenlandschap

  Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van ons voedsel dat groeit op het land, dus ook onmisbaar voor boeren. Maar…

 • Prima4a

  Prima4a

  Projectleiders Gerard Selman en André Rotteveel zijn in opdracht van Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) betrokken bij de ontwikkeling van een…

 • Bewust Natuurlijk Luxe

  Bewust Natuurlijk Luxe

  Met het project Bewust Natuurlijk Luxe reiken wij fokkers van Belgisch Witblauwe en Verbeterd Roodbonte dieren feiten en kennis aan…

 • Energieneutrale melkveehouderij Utrecht

  Energieneutrale melkveehouderij Utrecht

  Een van de doelstellingen van de Utrechtse melkveesector is om in 2020 nog maar een kwart van de elektra te…

 • Scholing en Ontwikkeling

  Scholing en Ontwikkeling

  Goed opgeleide medewerkers van de toekomst Met alle ontwikkelingen in het groen onderwijs en in de agrarische sector is het…

 • Vitale, gezonde en duurzame kalveren

  Vitale, gezonde en duurzame kalveren

  Gezonde kalveren zijn van belang voor de melkveehouder maar ook voor de kalverhouders. Hoe gezonder de kalveren hoe beter het…

 • Programma Mest & Mineralen

  Programma Mest & Mineralen

  Al vanaf 2013 heeft er een programma Mest & Mineralen in opdracht van LTO Noord gedraaid. Het doel van het…

 • Het Vertrouwensloket

  Het Vertrouwensloket

  Het vertrouwensloket welzijn landbouwhuisdieren richt zich op preventie en tijdige signalering van verminderde zorg voor landbouwhuisdieren, zoals koeien, kippen, schapen,…

 • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

  Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

  Boeren werken samen met waterschappen aan schoon en voldoende water, onder dat motto is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in…

 • Programma Klimaat en Energie

  Programma Klimaat en Energie

  Met het 'Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren' heeft de sector zich verbonden aan  doelstellingen om minder broeikasgassen uit te stoten,…

 • AgroAsbestveilig

  AgroAsbestveilig

  Voor 2024 moet asbest van de Nederlandse daken gesaneerd zijn. Daarom is een stimuleringsprogramma asbest opgezet. LTO Noord, ZLTO, LLTB,…

 • Garnalendoppen als bodemverbeteraar

  Garnalendoppen als bodemverbeteraar

  Blauw afval, groene waarde Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de stoffen die in garnalendoppen zitten een gunstige werking hebben…

 • Implementatie KringloopWijzer

  Implementatie KringloopWijzer

  KringloopWijzer als managementinstrument De melkveesector wil zich op verantwoorde wijze ontwikkelen binnen de vastgestelde milieurandvoorwaarden. Met de implementatie van de…

 • Werkgeverslijn land- en tuinbouw

  Werkgeverslijn land- en tuinbouw

  Alles over arbeid! De Werkgeverslijn land en tuinbouw is hét aanspreekpunt voor werkgevers in de land- en tuinbouw over cao’s,…

 • Vrijwillige kavelruil

  Vrijwillige kavelruil

  Voordelen van kavelruil Vrijwillige kavelruil is uitgegroeid tot een belangrijk instrument voor structuurverbetering in de landbouw. Kavelruil kan bijdragen aan…

 • Glastuinbouwpact Bommelerwaard

  Glastuinbouwpact Bommelerwaard

  Versterken van de tuinbouw Het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen richt zich op de versterking van de tuinbouwketen in de regio…

 • Vruchtbare Kringloop

  Vruchtbare Kringloop

  Sluiten van de kringloop Agrarische ondernemers werken in Vruchtbare Kringloop aan de efficiëntie van hun mineralenbenutting om meer rendement uit…