Projects 2

 • Het Vertrouwensloket

  Het Vertrouwensloket

  Het vertrouwensloket welzijn landbouwhuisdieren richt zich op preventie en tijdige signalering van verminderde zorg voor landbouwhuisdieren, zoals koeien, kippen, schapen,…

 • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

  Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

  Boeren werken samen met waterschappen aan schoon en voldoende water, onder dat motto is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in…

 • Programma Klimaat en Energie

  Programma Klimaat en Energie

  Met het 'Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren' heeft de sector zich verbonden aan  doelstellingen om minder broeikasgassen uit te stoten,…

 • AgroAsbestveilig

  AgroAsbestveilig

  Voor 2024 moet asbest van de Nederlandse daken gesaneerd zijn. Daarom is een stimuleringsprogramma asbest opgezet. LTO Noord, ZLTO, LLTB,…

 • Garnalendoppen als bodemverbeteraar

  Garnalendoppen als bodemverbeteraar

  Blauw afval, groene waarde Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de stoffen die in garnalendoppen zitten een gunstige werking hebben…

 • Implementatie KringloopWijzer

  Implementatie KringloopWijzer

  KringloopWijzer als managementinstrument De melkveesector wil zich op verantwoorde wijze ontwikkelen binnen de vastgestelde milieurandvoorwaarden. Met de implementatie van de…

 • Werkgeverslijn land- en tuinbouw

  Werkgeverslijn land- en tuinbouw

  Alles over arbeid! De Werkgeverslijn land en tuinbouw is hét aanspreekpunt voor werkgevers in de land- en tuinbouw over cao’s,…

 • Vrijwillige kavelruil

  Vrijwillige kavelruil

  Voordelen van kavelruil Vrijwillige kavelruil is uitgegroeid tot een belangrijk instrument voor structuurverbetering in de landbouw. Kavelruil kan bijdragen aan…