Projects 2

 • Mobiele versie faunaschade

  Mobiele versie faunaschade

  Voor LTO Noord regio Oost ontwikkelden we een mobiele versie waarmee agrarisch ondernemers faunaschade direct eenvoudig online kunnen melden via…

 • Project Waterpark in Zuid-Holland

  Project Waterpark in Zuid-Holland

  LTO Noord en Projecten LTO Noord hebben samen het project Waterpark Zuid-Holland opgezet en bieden hiermee nieuwe kansen voor ondernemers…

 • Agrarisch Keurmerk Flexwonen

  Agrarisch Keurmerk Flexwonen

  Binnen het project Werkgeverslijn werken we aan goede huisvesting voor seizoensarbeiders. Die moet leefbaar en veilig zijn. Een keurmerk kan…

 • Investeringen Bewust Boeren Rijnland

  Investeringen Bewust Boeren Rijnland

  Het project Bewust Boeren Rijnland levert het bewijs: agrariërs zijn gemotiveerd om mee te werken aan verbetering van de waterkwaliteit.…

 • Regionale aanpak zonne-energie Zuid-Holland

  Regionale aanpak zonne-energie Zuid-Holl

  LTO Noord is in samenwerking met Gemeente Kaag en Braassem, Rabobank Groene Hart Noord en Liander een project aan het…

 • Bufferstroken 2.0 met notenbomen

  Bufferstroken 2.0 met notenbomen

  Bufferstroken 2.0 met notenbomen Een strook grond langs de waterkant inrichten met notenbomen- of struiken kan zowel het milieu als…

 • Boeren meten water

  Boeren meten water

  Boeren meten water Het project ‘Boeren Meten Water’ richt zich op het verbeteren van de waterkwaliteit van het agrarisch perceel…

 • PPS Landbouw en Energie

  PPS Landbouw en Energie

  De Nederlandse ambitie is 100% duurzame energieverbruik in 2050. En het liefst met zoveel mogelijk decentrale energieopwekking. De agrarische sector…