Projects 2

 • Zon op dak in Drechterland

  Zon op dak in Drechterland

  LTO Noord heeft samen met gemeente Drechterland, Liander, Rabobank en Provincie Noord-Holland een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld om zonnepanelen op agrarische…

 • H2arvester

  H2arvester

  H2ARVESTER is een unieke oplossing voor het opwekken van schone energie, door de inzet van overvloedig aanwezige landbouwgrond en omzetting…

 • AgroZorgwijzer

  AgroZorgwijzer

  Het project AgroZorgwijzer is gestart door de zuivelsector om samen met professionele instanties een vangnet te creëren voor melkveehouders met…

 • Lonend werken

  Lonend werken

  Het project Lonend Werken onderzoekt in samenwerking met loonwerkers uit Overijssel de haalbaarheid van een nieuwe en innovatieve manier van…

 • Mobiele versie faunaschade

  Mobiele versie faunaschade

  Voor LTO Noord regio Oost ontwikkelen we een mobiele versie waarmee agrarisch ondernemers faunaschade direct eenvoudig online kunnen melden via…

 • Project Waterpark in Zuid-Holland

  Project Waterpark in Zuid-Holland

  LTO Noord en Projecten LTO Noord hebben samen het project Waterpark Zuid-Holland opgezet en bieden hiermee nieuwe kansen voor ondernemers…

 • Agrarisch Keurmerk Flexwonen

  Agrarisch Keurmerk Flexwonen

  Binnen het project Werkgeverslijn werken we aan goede huisvesting voor seizoensarbeiders. Die moet leefbaar en veilig zijn. Een keurmerk kan…

 • Investeringen Bewust Boeren Rijnland

  Investeringen Bewust Boeren Rijnland

  Het project Bewust Boeren Rijnland levert het bewijs: agrariërs zijn gemotiveerd om mee te werken aan verbetering van de waterkwaliteit.…