Onze projecten

Onze projecten

 • Zon op dak in Drechterland

  Zon op dak in Drechterland

  LTO Noord heeft samen met gemeente Drechterland, Liander, Rabobank en Provincie Noord-Holland een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld om zonnepanelen op agrarische…

 • H2arvester

  H2arvester

  H2ARVESTER is een unieke oplossing voor het opwekken van schone energie, door de inzet van overvloedig aanwezige landbouwgrond en omzetting…

 • AgroZorgwijzer

  AgroZorgwijzer

  Het project AgroZorgwijzer is gestart door de zuivelsector om samen met professionele instanties een vangnet te creëren voor melkveehouders met…

 • Lonend werken

  Lonend werken

  Het project Lonend Werken onderzoekt in samenwerking met loonwerkers uit Overijssel de haalbaarheid van een nieuwe en innovatieve manier van…

 • Mobiele versie faunaschade

  Mobiele versie faunaschade

  Voor LTO Noord regio Oost ontwikkelen we een mobiele versie waarmee agrarisch ondernemers faunaschade direct eenvoudig online kunnen melden via…

 • Project Waterpark in Zuid-Holland

  Project Waterpark in Zuid-Holland

  LTO Noord en Projecten LTO Noord hebben samen het project Waterpark Zuid-Holland opgezet en bieden hiermee nieuwe kansen voor ondernemers…

 • Agrarisch Keurmerk Flexwonen

  Agrarisch Keurmerk Flexwonen

  Binnen het project Werkgeverslijn werken we aan goede huisvesting voor seizoensarbeiders. Die moet leefbaar en veilig zijn. Een keurmerk kan…

 • Investeringen Bewust Boeren Rijnland

  Investeringen Bewust Boeren Rijnland

  Het project Bewust Boeren Rijnland levert het bewijs: agrariërs zijn gemotiveerd om mee te werken aan verbetering van de waterkwaliteit.…

 • Regionale aanpak zonne-energie Zuid-Holland

  Regionale aanpak zonne-energie Zuid-Holl

  LTO Noord is in samenwerking met Gemeente Kaag en Braassem, Rabobank Groene Hart Noord en Liander een project aan het…

 • Bufferstroken 2.0 met notenbomen

  Bufferstroken 2.0 met notenbomen

  Bufferstroken 2.0 met notenbomen Een strook grond langs de waterkant inrichten met notenbomen- of struiken kan zowel het milieu als…

 • Boeren meten water

  Boeren meten water

  Boeren meten water Het project ‘Boeren Meten Water’ richt zich op het verbeteren van de waterkwaliteit van het agrarisch perceel…

 • PPS Landbouw en Energie

  PPS Landbouw en Energie

  De Nederlandse ambitie is 100% duurzame energieverbruik in 2050. En het liefst met zoveel mogelijk decentrale energieopwekking. De agrarische sector…

 • Startersboerderij

  Startersboerderij

  Startersboerderij Van burger tot boer: het project Startersboerderij ontwikkelt een concept om starters te helpen bij het opzetten van een…

 • Smart Farmer Grid

  Smart Farmer Grid

  In de agrarische sector fluctueert de energievraag sterk. Agrarische bedrijven kiezen er steeds vaker voor om de grote daken van…

 • Korte Ketens in het Liemers Landschap

  Korte Ketens in het Liemers Landschap

  Van land tot bord: een betere samenwerking binnen de Liemerse voedselketen Steeds meer consumenten willen verse, pure producten van dichtbij.…

 • Opleiden Melkveehouderij

  Opleiden Melkveehouderij

  Zowel het onderwijs als de melkveehouders hebben belang bij goed regulier én cursorisch onderwijs. Het samen hierin optrekken bevordert de…

 • Planvorming Engbertsdijksvenen

  Planvorming Engbertsdijksvenen

  Engbertsdijksvenen is een van de 24 natuurgebieden in Overijssel die aangewezen zijn als Natura 2000 gebied. Dat betekent dat er…

 • Varkenshoff

  Varkenshoff

  Een duurzame stal voor mens, dier en milieu Op Varkenshoff wordt buiten naar binnen gebracht. In de stal van familie…

 • Proef met Zinc-Bromide Redox Flow batterij

  Proef met Zinc-Bromide Redox Flow batter

  Op melkveebedrijf Borgman-Roeterdink (de ‘Fotonenboer’) vindt een proef plaats voor lokale energieproductie met opslag voor eigen gebruik. Dit gebeurt met…

 • Schoon erf, schoon water

  Schoon erf, schoon water

  Schoon oppervlaktewater is van belang voor iedereen, ook voor een economisch duurzame melkveehouderij. Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer mag u als…

 • Pootaardappelacademie

  Pootaardappelacademie

  In de Pootaardappelacademie ontmoeten pootgoedtelers, medewerkers van handelshuizen, toeleveranciers, financiële instellingen en andere betrokkenen uit de pootgoedsector elkaar. Door intensief…

 • Groene Linten Bijenlandschap

  Groene Linten Bijenlandschap

  Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van ons voedsel dat groeit op het land, dus ook onmisbaar voor boeren. Maar…

 • Prima4a

  Prima4a

  Projectleiders Gerard Selman en André Rotteveel zijn in opdracht van Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) betrokken bij de ontwikkeling van een…

 • Bewust Natuurlijk Luxe

  Bewust Natuurlijk Luxe

  Met het project Bewust Natuurlijk Luxe reiken wij fokkers van Belgisch Witblauwe en Verbeterd Roodbonte dieren feiten en kennis aan…

 • Energieneutrale melkveehouderij Utrecht

  Energieneutrale melkveehouderij Utrecht

  Een van de doelstellingen van de Utrechtse melkveesector is om in 2020 nog maar een kwart van de elektra te…

 • Scholing en Ontwikkeling

  Scholing en Ontwikkeling

  Goed opgeleide medewerkers van de toekomst Met alle ontwikkelingen in het groen onderwijs en in de agrarische sector is het…

 • Vitale, gezonde en duurzame kalveren

  Vitale, gezonde en duurzame kalveren

  Gezonde kalveren zijn van belang voor de melkveehouder maar ook voor de kalverhouders. Hoe gezonder de kalveren hoe beter het…

 • Programma Mest & Mineralen

  Programma Mest & Mineralen

  Al vanaf 2013 heeft er een programma Mest & Mineralen in opdracht van LTO Noord gedraaid. Het doel van het…

 • Het Vertrouwensloket

  Het Vertrouwensloket

  Het vertrouwensloket welzijn landbouwhuisdieren richt zich op preventie en tijdige signalering van verminderde zorg voor landbouwhuisdieren, zoals koeien, kippen, schapen,…

 • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

  Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

  Boeren werken samen met waterschappen aan schoon en voldoende water, onder dat motto is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in…

 • Programma Klimaat en Energie

  Programma Klimaat en Energie

  Met het 'Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren' heeft de sector zich verbonden aan  doelstellingen om minder broeikasgassen uit te stoten,…

 • AgroAsbestveilig

  AgroAsbestveilig

  Voor 2024 moet asbest van de Nederlandse daken gesaneerd zijn. Daarom is een stimuleringsprogramma asbest opgezet. LTO Noord, ZLTO, LLTB,…

 • Garnalendoppen als bodemverbeteraar

  Garnalendoppen als bodemverbeteraar

  Blauw afval, groene waarde Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de stoffen die in garnalendoppen zitten een gunstige werking hebben…

 • Implementatie KringloopWijzer

  Implementatie KringloopWijzer

  KringloopWijzer als managementinstrument De melkveesector wil zich op verantwoorde wijze ontwikkelen binnen de vastgestelde milieurandvoorwaarden. Met de implementatie van de…

 • Werkgeverslijn land- en tuinbouw

  Werkgeverslijn land- en tuinbouw

  Alles over arbeid! De Werkgeverslijn land en tuinbouw is hét aanspreekpunt voor werkgevers in de land- en tuinbouw over cao’s,…

 • Vrijwillige kavelruil

  Vrijwillige kavelruil

  Voordelen van kavelruil Vrijwillige kavelruil is uitgegroeid tot een belangrijk instrument voor structuurverbetering in de landbouw. Kavelruil kan bijdragen aan…