Onze projecten

Onze projecten

 • Greenport Duin en Bollenstreek start verkenning naar kleinschalige windmolens

  Greenport Duin en Bollenstreek start ver

  De Duin en Bollenstreek is het centrum van de wereldbloembollenmarkt. Het gebied kenmerkt zich door de grote aanwezigheid van de…

 • Boer aan het Roer

  Boer aan het Roer

  Boer aan het Roer De Regio Deal Foodvalley is een meerjarige samenwerking tussen het Rijk en partners. De Regio Deal…

 • FAB+ Onderzoek naar natuurlijke plaagbestrijders

  FAB+ Onderzoek naar natuurlijke plaagbes

  Met het project FAB+ willen we een tool ontwikkelen voor telers waarin zij advies kunnen vinden over het aantrekken van…

 • Kleinschalige windmolens Alphen aan den Rijn

  Kleinschalige windmolens Alphen aan den

  In Alphen aan den Rijn hebben verschillende ondernemers de wens uitgesproken met kleinschalige windmolens aan de slag te gaan. De…

 • Zon op dak Groene Hart

  Zon op dak Groene Hart

  LTO Noord is in samenwerking met Gemeente Zoeterwoude, Rabobank en Liander een project aan het uitvoeren. Ondernemers worden met een…

 • Zon op dak in Drechterland, Hollands Kroon en de Beemster

  Zon op dak in Drechterland, Hollands Kro

  Het project bestaat onder meer uit een persoonlijke energiescan van uw bedrijf, berekening aangaande de benodigde investering, de mogelijkheid wat…

 • H2arvester

  H2arvester

  H2ARVESTER is een unieke oplossing voor het opwekken van schone energie, door de inzet van overvloedig aanwezige landbouwgrond en omzetting…

 • AgroZorgwijzer

  AgroZorgwijzer

  Het project AgroZorgwijzer is gestart door de zuivelsector om samen met professionele instanties een vangnet te creëren voor melkveehouders met…

 • Lonend werken

  Lonend werken

  Het project Lonend Werken onderzoekt in samenwerking met loonwerkers uit Overijssel de haalbaarheid van een nieuwe en innovatieve manier van…

 • Mobiele versie faunaschade

  Mobiele versie faunaschade

  Voor LTO Noord regio Oost ontwikkelden we een mobiele versie waarmee agrarisch ondernemers faunaschade direct eenvoudig online kunnen melden via…

 • Project Waterpark in Zuid-Holland

  Project Waterpark in Zuid-Holland

  LTO Noord en Projecten LTO Noord hebben samen het project Waterpark Zuid-Holland opgezet en bieden hiermee nieuwe kansen voor ondernemers…

 • Agrarisch Keurmerk Flexwonen

  Agrarisch Keurmerk Flexwonen

  Binnen het project Werkgeverslijn werken we aan goede huisvesting voor seizoensarbeiders. Die moet leefbaar en veilig zijn. Een keurmerk kan…

 • Investeringen Bewust Boeren Rijnland

  Investeringen Bewust Boeren Rijnland

  Het project Bewust Boeren Rijnland levert het bewijs: agrariërs zijn gemotiveerd om mee te werken aan verbetering van de waterkwaliteit.…

 • Regionale aanpak zonne-energie Zuid-Holland

  Regionale aanpak zonne-energie Zuid-Holl

  LTO Noord is in samenwerking met Gemeente Kaag en Braassem, Rabobank Groene Hart Noord en Liander een project aan het…

 • Bufferstroken 2.0 met notenbomen

  Bufferstroken 2.0 met notenbomen

  Bufferstroken 2.0 met notenbomen Een strook grond langs de waterkant inrichten met notenbomen- of struiken kan zowel het milieu als…

 • Boeren meten water

  Boeren meten water

  Boeren meten water Het project ‘Boeren Meten Water’ richt zich op het verbeteren van de waterkwaliteit van het agrarisch perceel…

 • PPS Landbouw en Energie

  PPS Landbouw en Energie

  De Nederlandse ambitie is 100% duurzame energieverbruik in 2050. En het liefst met zoveel mogelijk decentrale energieopwekking. De agrarische sector…

 • Startersboerderij

  Startersboerderij

  Startersboerderij Van burger tot boer: het project Startersboerderij ontwikkelt een concept om starters te helpen bij het opzetten van een…

 • Smart Farmer Grid

  Smart Farmer Grid

  In de agrarische sector fluctueert de energievraag sterk. Agrarische bedrijven kiezen er steeds vaker voor om de grote daken van…

 • Korte Ketens in het Liemers Landschap

  Korte Ketens in het Liemers Landschap

  Van land tot bord: een betere samenwerking binnen de Liemerse voedselketen Steeds meer consumenten willen verse, pure producten van dichtbij.…

 • Opleiden Melkveehouderij

  Opleiden Melkveehouderij

  Zowel het onderwijs als de melkveehouders hebben belang bij goed regulier én cursorisch onderwijs. Het samen hierin optrekken bevordert de…

 • Planvorming Engbertsdijksvenen

  Planvorming Engbertsdijksvenen

  Engbertsdijksvenen is een van de 24 natuurgebieden in Overijssel die aangewezen zijn als Natura 2000 gebied. Dat betekent dat er…

 • Varkenshoff

  Varkenshoff

  Een duurzame stal voor mens, dier en milieu Op Varkenshoff wordt buiten naar binnen gebracht. In de stal van familie…

 • Proef met Zinc-Bromide Redox Flow batterij

  Proef met Zinc-Bromide Redox Flow batter

  Op melkveebedrijf Borgman-Roeterdink (de ‘Fotonenboer’) vindt een proef plaats voor lokale energieproductie met opslag voor eigen gebruik. Dit gebeurt met…

 • Schoon erf, schoon water

  Schoon erf, schoon water

  Schoon oppervlaktewater is van belang voor iedereen, ook voor een economisch duurzame melkveehouderij. Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer mag u als…

 • Pootaardappelacademie

  Pootaardappelacademie

  In de Pootaardappelacademie ontmoeten pootgoedtelers, medewerkers van handelshuizen, toeleveranciers, financiële instellingen en andere betrokkenen uit de pootgoedsector elkaar. Door intensief…

 • Groene Linten Bijenlandschap

  Groene Linten Bijenlandschap

  Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van ons voedsel dat groeit op het land, dus ook onmisbaar voor boeren. Maar…

 • Prima4a

  Prima4a

  Projectleiders Gerard Selman en André Rotteveel zijn in opdracht van Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) betrokken bij de ontwikkeling van een…

 • Bewust Natuurlijk Luxe

  Bewust Natuurlijk Luxe

  Met het project Bewust Natuurlijk Luxe reiken wij fokkers van Belgisch Witblauwe en Verbeterd Roodbonte dieren feiten en kennis aan…

 • Energieneutrale melkveehouderij Utrecht

  Energieneutrale melkveehouderij Utrecht

  Een van de doelstellingen van de Utrechtse melkveesector is om in 2020 nog maar een kwart van de elektra te…

 • Scholing en Ontwikkeling

  Scholing en Ontwikkeling

  Goed opgeleide medewerkers van de toekomst Met alle ontwikkelingen in het groen onderwijs en in de agrarische sector is het…

 • Vitale, gezonde en duurzame kalveren

  Vitale, gezonde en duurzame kalveren

  Gezonde kalveren zijn van belang voor de melkveehouder maar ook voor de kalverhouders. Hoe gezonder de kalveren hoe beter het…

 • Programma Mest & Mineralen

  Programma Mest & Mineralen

  Al vanaf 2013 heeft er een programma Mest & Mineralen in opdracht van LTO Noord gedraaid. Het doel van het…

 • Het Vertrouwensloket

  Het Vertrouwensloket

  Het vertrouwensloket welzijn landbouwhuisdieren richt zich op preventie en tijdige signalering van verminderde zorg voor landbouwhuisdieren, zoals koeien, kippen, schapen,…

 • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

  Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

  Boeren werken samen met waterschappen aan schoon en voldoende water, onder dat motto is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in…

 • Programma Klimaat en Energie

  Programma Klimaat en Energie

  Met het 'Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren' heeft de sector zich verbonden aan  doelstellingen om minder broeikasgassen uit te stoten,…