Zon op dak Groene Hart

LTO Noord is in samenwerking met Gemeente Zoeterwoude, Rabobank en Liander een project aan het uitvoeren. Ondernemers worden met een gebiedsgerichte aanpak gefaciliteerd om de haalbaarheid van zonnepanelen op daken te laten onderzoeken. De lokale netbeheerder is betrokken om de kansen en uitdagingen in beeld te brengen en waar mogelijk op te lossen.  Dankzij de hulp van de gemeente betalen eigen bijdrage van 300 euro. Iedere deelnemer krijgt een scan aangeboden om de haalbaarheid voor het plaatsen van zonnepanelen op eigen daken te laten onderzoeken. Hiermee wordt met de betrokken partijen een gebiedsgerichte agenda gemaakt om geïnteresseerde ondernemers te laten investeren in zon op daken.

No Comments Yet.

Leave a comment